Tmi HoivanKare

Olen jyväskyläläinen, uusi yrittäjä ja hoivapalveluiden tuottaja. Yritystoimintani on käynnistynyt muutama vuosi sitten. Olen sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja tarjoan luotettavaa ja asiantuntevaa kotisairaanhoitoa ja kotihoitoa kaiken ikäisille, erityisesti avanne- ja haavahoitoa tarvitseville asiakkaille. Tarjoan myös sairaanhoitajan palveluita yksityisille hoitokodeille.

Toteutan sairaaloille, yrityksille ja erilaisille yhteisölle koulutus- ja konsultaatiopalveluita avanne- ja PEG-hoidosta. Lisäksi verkkokaupastani löytyvät avanteen hoitoon, haavahoitoon ja intiimihygieniaan tarvittavia tuotteita sekä avanne- ja tukitekstiilejä.   

Toimintani perustuu kiireettömään yhteistyöhön asiakkaan kanssa, joten aikaa jää myös kuulumisten vaihtamiseen.      

Lisätietoja: 

Tmi HoivanKare verkkosivut 

Tmi HoivanKare Facebookissa  

Miksi lähdit mukaan?   

Hanke toteutui hyvään aikaan, sillä olin juuri perustanut toiminimen ja aloittanut työt yrittäjänä. Hanke vaikutti hyvältä keinolta saada sparrausta markkinointiin, viestintään ja yrityksen kehittämiseen. Se tarjosi myös mahdollisuuden kehittää työtä ja verkostoitua alueen yrittäjien kanssa.   

Uutena yrittäjänä mietin, että mistä saisin pientä punaista lankaa toimintaan, varsinkin sinne markkinointiin ja muutenkin.

Toisaalta tulin mukaan, kun pyydettiin. Itse asiassa en ollut ihan varma, mitä kaikkea tässä hankkeessa tulee tapahtumaan. Tarvitsin tukea tämän toiminnan aloittamiseen.

Aloituspalaverissa hankkeessa työstettäviksi toimenpiteiksi valittiin seuraavat asiat:   

  • yrityksen palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi  
  • yrityksen ulkoinen viestintä  
  • asiakkaan kotona tehtävän työn ergonominen kehittäminen.

Mitä hankkeessa tehtiin?    

Heti hankkeeseen mukaan tullessa toteutui Turvallisesti töissä -tapahtuma, jossa pääsin tutustumaan hankkeen toimijoihin ja hoitotyön turvallisuutta lisääviin toimintatapoihin ja apuvälineisiin.   

Yhteiset tapahtumat hankkeen aikana  

Osallistuin useisiin yhteisiin koulutus- ja teemapäiviin. Näitä koulutuksia olivat  

  • tietoturvakoulutus  
  • digiajan markkinointi ja some -koulutus  
  • Turvallisesti töissä -tapahtuma  
  • ergonomiakoulutus.   

Yrityskohtaisia tapahtumat  

Viestinnän ja somemarkkinoinnin kehittäminen seuraavin toimenpitein:  

  • yrityksen painetun viestintämateriaalin ja verkkosivujen arviointi, kehittämisehdotukset ja päivitys
  • yrityksen markkinointi- ja viestintäkanavien selkiyttäminen.  

Mitä sain? –  Hankkeen tulokset yrittäjän kokemana ja kertomana   

Asiakas- ja käyttäjälähtöisen digiteknologian ja markkinoinnin osalta olen saanut tukea sähköisen viestintään ja markkinointiin.  Yrityksen verkkosivut ovat päivittyneet, tekstiä on muokattu, yrittäjäesittely ja palautesivut on tehty. Sivujen tuoma positiivinen palaute on tärkeä osa markkinointia. Muutenkin markkinoinnin osalta markkinointi ja viestintäkanavia on käyty läpi, Facebook-sivut on avattu ja Google Advisor on käytössä.   

Työn kehittämisen näkökulmasta ergonominen neuvonta ja ohjaus toivat oivalluksia siitä, kuinka töitä voi tehdä ergonomisemmin kotien vaihtelevissa olosuhteissa.  Osaan ohjata asiakkaita siirtymisissä. En myöskään tee heidän puolestaan vaan aktivoin esim. pesuissa. Ohjaan asiakkaita hankkimaan apuvälineitä helpottamaan päivittäisiä toimintoja. Moni asiakas onkin aktivoitunut hankkimaan apuvälineitä, mm. sähkösäätöisen sängyn. Suunnittelen työpäiväni ja mietin, mitä tarvitsen kotikäynnillä mukanani, en kanna enää kaikkea mahdollista mukanani, joten työlaukut ovat keventyneet.  

Tukea yrittäjyyteen olen saanut siitä, että olen saanut tutustua alan yrittäjiin, verkostoitua ja kuulla heidän toimintatapojaan. Yksin työskennellessä muiden alan yrittäjien tuki on erityisen tärkeätä.

En tiennyt yrittäjyydestä paljoakaan…olen kasvanut sekä ihmisenä että yrittäjänä hankkeessa toimiessani. 

Tiedän mihin olla yhteydessä, uskallan puhua ja kysyä. Musta on tullut vahvempi tän hankkeen kautta.


Liiketoimintaympäristö ja toiminnan tulevaisuus  

Kotona asumista tuetaan ja kotihoitoa tarvitaan. Avannehoitajien koulutukset jatkuvat, uusia tilauksia on tullut. Verkkokauppa laajenee vähitellen. Ehkä sen voisi tulevaisuudessa siirtää yrityksen ensimmäiselle työntekijälle?   

Tulevaisuudessa palveluntuottajana toimiminen kuitenkin mietityttää. Lähinnä palveluseteliyrittäjänä toiminen, mikä vaati Kantaan liittymisen ja kustannuksia tuovan potilastietojärjestelmän hankkimisen.

Vahvuuteni on se, että minulla on aikaa asiakkaille ja teen töitä sydämellä.  

Teksti (DIKO-projektitiimi ja hankkeeseen osallistunut yritys)