Materiaalia ja linkkejä

Viestintä

Tietosuoja- ja tietoturva-asiat

Tietosuojavaltuutettu

https://tietosuoja.fi/etusivu


https://ek.fi/mita-teemme/yrityslainsaadanto/tietosuojalainsaadanto/tietopaketti-yrityksille-on-aika-valmistautua-eun-yleiseen-tietosuoja-asetukseen/

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72897