DIKO-hankkeen tulokset ja vaikutukset

DIKO-hankkeen projektitiimi arvioi hankkeen lopussa projektin onnistumista ja vaikutuksia sekä hankkeen hallinnoijan että osallistuneiden organisaatioiden näkökulmasta. Osallistuneiden organisaatioiden näkökulmasta arvioinnissa hyödynnettiin hankkeen päätösvaiheessa kerättyä materiaalia ja palautetietoa: organisaatioiden johdon haastatteluja, koko henkilöstölle suunnattua sähköistä henkilöstökyselyä ja joissakin yrityksissä tehtyjä päätöstyöpajoja.

Hankkeen hallinnoijan eli JAMKn näkökulmasta hanketta arvioitiin dialogisesti asiantuntijatiimin kesken kysymällä hankeasiantuntijoilta ”mitä tekisin toisin” ja ”missä onnistuimme”. Dialogisen arviointikeskustelun johdattelemana hankkeen toteutus visualisoitiin ideaalimalliksi tämän tyyppisen kehittämishankkeen vaiheista ja toteutuksen logiikasta.

Hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden näkökulmasta tehty tulosten ja vaikutusten arviointi on esitetty alasivulla (??) ”yritysten näkökulmasta” ja JAMKn näkökulmasta tehty arviointi alasivulla (??) ”asiantuntijoiden näkökulmasta”.

 

Teksti (DIKO-projektitiimi)

Artikkelikuva: Kehittäminen kantaa pitkälle (Auli Dahlström)