Coronaria Medica Oy

Yritys on tuottanut laadukkaita fysioterapiapalveluita Jyväskylässä jo vuodesta 1983 alkaen.

Hankkeeseen mukaan lähtiessä yritys toimi nimellä Fysikaalinen Hoitolaitos Medica Oy. Vuoden 2017 keväällä tapahtuneen yrityskaupan jälkeen se on osa Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:tä ja tuottaa fysioterapiapalveluita entiseen tapaan nimellä Coronaria Medica Oy.

Coronaria Medica Oy tuottaa korkeatasoisia fysioterapiapalveluita Jyväskylän alueella. Henkilöstö on erikoistunut laajasti eri asiakasryhmien fysioterapiaan ja hoitomenetelmiin. Neurologiset asiakkaat ovat suurin asiakasryhmä ja neurologinen kuntoutus myös laajin fysioterapian erikoisala. Osaamista löytyy aikuisten, lasten ja ikääntyneiden fysioterapiapalvelujen tuottamiseen.

Yritys toimii Jyväskylässä neljässä eri toimipisteessä: Ahjokeskuksessa, Huhtakeskuksessa, Palokassa ja Kuokkalassa. Kuntoutustyössä huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Asiakas saa terveyttä koskevaa tietoa ja ohjausta liikunnallisiin ja muihin terveyttä edistäviin elämäntapoihin. Hoitoon voi hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä. Lääkärin lähetteellä KELA korvaa osan hoidon kustannuksista.

Lisätietoja:   

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy verkkosivut

Coronaria Medica Oy verkkosivut

Miksi lähdimme mukaan?   

Hankkeeseen lähtiessämme ajatuksemme oli saada kuntoutukseen jotakin uutta, uusia työkaluja, toimintatapoja tai ideoita, esimerkiksi virtuaalisia menetelmiä.  Koska hankkeen alussa tehty työhyvinvointikysely antoi erittäin hyvät tulokset, saatoimme keskittyä toiminnan laadun ja menetelmien kehittämiseen.

Ajateltiin, että just tähän meidän kuntoutukseen saataisiin jotakin uutta… sitä virtuaalisuutta…

Aloituspalaverissa hankkeessa työstettäviksi toimenpiteiksi valittiin seuraavat asiat:  

 • työn kehittäminen
 • kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen
 • uusiin kuntoutuksen menetelmiin tutustuminen
 • asiakastyytyväisyyden mittaaminen
 • viestintä
 • digitaalisen viestinnän kehittäminen
 • kirjaamisen kehittäminen.

Mitä hankkeessa tehtiin?    

Kehittämistyössä painottui digitaalinen viestintä. Yritys osallistui pääasiassa digitaalisen viestinnän koulutuksiin ja teemapäiviin hankkeen aikana. Aiheina olivat mm. näkyvyys digitaalisessa mediassa ja digitaalinen markkinointi sekä digitalisaation mahdollisuudet ja tulevaisuus.

Osallistava työn kehittäminen toteutui hoitotyön ergonomiakoulutuksen ja virtuaaliteknologian kokeilujen myötä. Osa henkilöstöstä osallistui Potilassiirtojen ergonominen avustaminen -korttikoulutukseen.

Yrityskohtaisesti kehitettiin digitaalista viestintää: 

 • Yrityksen henkilöstöä koulutettiin käyttämään uusia mobiililaitteita ja ohjelmia. He osallistuivat mobiililaitteiden ja Office 365:n käyttökoulutuksiin.
 • Henkilöstölle järjestettiin virtuaalisen todellisuuden (VR) käyttökoulutuksia, joissa tavoitteena oli tutustua VR:ään ja ideoida sen tuomia mahdollisuuksia ja tapoja toteuttaa kuntoutusta.
 • Tavoitteena oli VR:n soveltuvuus ja hyödynnettävyys eri asiakasryhmille sekä asiakkaan kokemusten kerääminen.
 • Erityisliikuntapäivässä VR:n keinoin pystyttiin yhdellä toimintapisteellä toteuttamaan monia harjoitusvaihtoehtoja ja lajikokeiluja verrattuna perinteiseen useamman toimintapisteen toteuttamiseen.

Mitä saimme?  –  Hankkeen tulokset yrittäjän kokemana ja kertomana 

Osallistuimme ensimmäisen kerran tällaiseen kehittämishankkeeseen. Näin jälkeenpäin ajatellen meillä olisi pitänyt olla enemmän aikaa kehittämistyöhön. Toisaalta samaan aikaa tapahtui muutoksia uuden yrityksen sisällä ja aiemmin suunnitelmissa olleet kehittämistarpeet toteutuivat. Olisimme ehkä tarvinneet hankkeen toimijoilta selkeämpää ohjeistusta ja aikataulutusta toimenpiteille. Myös työyhteisömme osallistuminen hankkeeseen olisi voinut olla suunnitelmallisempaa. Hankkeen anti jäi vähän oman ajan puutteen vuoksi vaillinaiseksi.

Mä ainakin poden huonoa omaatuntoa, että se meni niin… mut toisaalta, ei siinä hetkessä revennyt enempään.

Toisaalta saimme kokemusta ja oppia siitä, mitä hanketyö ja siitä tavoiteltavien tulosten saavuttaminen vaatii.

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen digiteknologia ja markkinointi 

Uusien mobiililaitteiden käyttöönottokoulutus osui sopivaan kohtaan, kun yritysoston alkuvaiheessa mobiililaitteet ja ohjelmistot uusiutuivat. Koulutus antoi perustiedot, ja itsenäinen laitteiden ja ohjelmistojen käyttö käynnistyi.

Työn kehittäminen  

VR-päivät sekä henkilöstölle että asiakkaille olivat hyvä kokemus. Lisäksi asiakkaille suunniteltu erityisliikuntapäivä ja siellä yhtenä osana VR-lasien kokeilu toi meille ja asiakkaille uusia kokemuksia, tietoa virtuaalitodellisuuden soveltuvuudesta ja ideoita hyödynnettävyydestä eri asiakasryhmille. Asiakkaiden kokemukset olivat pelkästään positiivisia.

VR-päivät henkilöstölle ja asiakkaille olivat loistavia…nyt vain pitää uskaltautua hankkimaan laitteita ..

Nyt jatkotyöstämään esille nousseita ideoita……jatko on itsestä kiinni.

Liiketoimintaympäristö ja toiminnan tulevaisuus  

Iso valtakunnallinen toimija on tuonut meille vakautta toimintaan yhteisten laatujärjestelmien, ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmien, koulutus- ja johtamisjärjestelmien myötä.  Tästä huolimatta saamme toimia melko itsenäisesti ja vaikuttaa omaan työhömme. Tulevaisuutemme näyttää valoisalta.

Teksti (DIKO-projektitiimi ja hankkeeseen osallistunut yritys)