Hoivapörssi Oy

Hoivapörssi on Jyväskylän seudulla vuodesta 1998 toiminut paikallinen kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoyritys. Yhteisesti sopimaamme toimintaamme ohjaavat arvot ja yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus/tasa-arvoisuus, ammatillisuus, kuntouttava ja positiivinen asenne ja yhteistyö.  

Yrityksemme tarjoaa monipuolisia kotipalveluita lapsiperheille ja ikäihmisille. Lastenhoitajamme ovat koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Lähtökohtanamme on, että perheessä käyvät tutut hoitajat, joihin sekä lapsi että vanhemmat voivat luottaa.  Ikäihmisille tarjolla on kotisairaanhoitoa, kotipalveluja, omaishoitajapalvelua ja saattohoitoa.  Tarkoituksenamme on tarjota asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito kotiin. Säännölliset sairaanhoitajan tai lähihoitajan käynnit mahdollistavat ikääntyvän ja sairaan henkilön asumisen kotona ja estävät ennenaikaisen laitoshoidon. Asiakkaan toimintakykyä ylläpidämme kuntoutuksella.    

Lisätietoja: 

Hoivapörssi Oy:n verkkosivusto

Hoivapörssi Oy Facebookissa

Miksi lähdimme mukaan? 

Hankkeen projektipäällikkö houkutteli mukaan. Lopulta sovimme, että osallistumme, vaikka hanke tuntui pitkältä. Emme olleet aiemmin osallistuneet hankkeisiin. Aloitustyöpajassa hankkeessa työstettäviksi toimenpiteiksi nousivat seuraavat asiat: 

Viestintä 

 • Työntekijät kokivat, että palavereita pidetään liian vähän. 
 • Yhteydenpidon parantaminen työyhteisössä koettiin tarpeelliseksi. 
 • Toivottiin tiedon jakamista hyvistä ja huonoista käytänteistä.

Työyhteisön toiminta                    

 • Työilmapiiriä haluttiin parantaa. 
 • Nähtiin tärkeiksi yhteiset toimintaperiaatteet sille, miten toimitaan saman  asiakkaan kanssa.
 • Työntekijät toivoivat voivansa olla mukana uusien työntekijöiden  haastatteluissa. 
 • Asiakastyön laatua haluttiin edelleen nostaa.  

 Markkinointi 

 • Facebook- ja www-sivuissa tunnistettiin kehittämistarpeita. 
 • Some-markkinointia haluttiin kehittää.

Koulutus  

 • Niin yleis- kuin substanssikoulutus koettiin tarpeelliseksi.   
 • Tietoturva-asioista haluttiin tietoa.  

Mitä hankkeessa tehtiin? 

  Viestintä ja työyhteisön toiminta  

 • Perustettiin WhatsApp-ryhmä työntekijöiden kesken tiedonkulun parantamiseksi, kuten aloituspajassa ideoitiin. 
 • Kaksi viestinnän työpajaa pidettiin aiheinaan mm. kuuntelutaito, viestinnän parantaminen työyhteisön sisällä ja asiakkaiden kanssa ja somenetiketti.  

Koulutus 

 • Työergonomiaa havainnoitiin ja videoitiin.
 • Ergonomiakoulutuksen kävi kolme työntekijää.

Markkinointi

 • Yrityksen oman työntekijän tekemää markkinointisuunnitelmaa sparrattiin. 
 • Ideoitiin somemarkkinointiin keinoja.       

Mitä saimme? –  Hankkeen tulokset yrittäjän kokemana ja kertomana 

Viestintä ja digitaaliset apuvälineet

Hankkeen alussa työntekijät kaipasivat enemmän palavereja ja parempaa tiedonkulkua. Tiedonkulun edistämiseksi WhatsApp otettiin digitaalisena välineenä käyttöön.  Palaverien järjestäminen niin, että kaikki pystyisivät olemaan paikalla, on edelleen vaikeaa.     

”Palaverien  järjestäminen  koko  ryhmän  kanssa  on  edelleen  vaikeaa, eikä  siihen ole  olennaisesti  tullut  muutosta,  mutta  tieto  välittyy  nyt  WhatsApp-ryhmässä  ja  soittamalla.” 

Kynnys ottaa käyttöön digitaalisia apuvälineitä käyttöön on madaltunut. Esimerkiksi WhatsAppin käyttöä asiakkaiden ja omaisten kanssa viestimiseen on pohdittu.

Työssä jaksaminen ja ergonomia

Työn jakamiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin ja työilmapiiriin haluttiin myös muutosta.  

”Vastuualueita on nyt yritetty jakaa, ja työntekijät pystyvät  merkitsemään työvuorolistaohjelmaan  ajan,  jolloin  eivät  ole  käytettävissä  vuorojen vaihtoon.”  

Ergonomian osalta kuvattiin työtä lapsiperheissä ja kolme työntekijää osallistui ergonomiakoulutukseen. Yksi työntekijöistä kävi Potilassiirrot ergonominen avustaminen -korttikoulutuksen ja on nyt ergonomiavastaava, jolta voivat kysyä, jos tulee ongelmia. 

Markkinointi

Markkinointiin haluttiin panostusta, lähinnä somen hyödyntämistä markkinoinnissa kaivattiin. Uusia keinoja ei kuitenkaan ole löydetty vielä tai otettu käyttöön. Yrityksellä on Facebook-sivut ja markkinointisuunnitelma, joita se voi hyödyntää vastaisuudessa. 

”Onhan  tässä  kaiken näköistä,  ei  mitään  hirveän  isoa, mutta ainahan  se  pysäyttää,  kun  mennään  yhdessä  johonkin  porukalla,  kun  tämä arki on  niin  hektistä  menoa.”   

Liiketoimintaympäristö ja toiminnan tulevaisuus 

Yrityksellä menee tällä hetkellä hyvin.                       

“Nyt on hyvä tatsi päällä, töitäkin on ollut hyvin.”   

Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen, vaikka kilpailu on kovaa, kun uusia hoiva-alan yrityksiä tulee koko ajan lisää. Hoivapörssin vahvuutena on se, että yritys on tehnyt aina työnsä kunnolla. Vahvuutena on myös se, että samat työntekijät ovat olleet pitkään, hankkeen aikana on yksi työntekijä lähtenyt ja puolitoista tai kaksi tullut tilalle. 

Teksti (DIKO-projektitiimi ja hankkeeseen osallistunut yritys)