Kangashoiva Oy

Kangashoiva toimii kahden perheen kotien yhteydessä Kangaskylän entisellä koululla, Kinnulassa. Tarjoamme palveluja ja tukea kehitysvammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Palveluihimme kuuluvat: kehitysvammaisten tukiasunnot ja asumisharjoittelu, lyhytaikainen perhehoito kehitysvammaisille, tukiperhetyö lapsille ja erityislapsille. Lisäksi toimimme HetApu- aputoiminimellä, joka tarjoaa hoivatyön henkilöstöpalveluja.

Lisätietoja:

Kangashoiva Oy:n verkkosivusto

Kangashoiva Oy Facebookissa

Miksi lähdimme mukaan?

Kokemuksemme mukaan hankkeissa mukana olemisesta on ollut hyötyä. Halusimme päivittää tietoja ja olla osallisena kehittämisessä. Verkostoituminen ja vertaistuki hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa oli tärkeää. Digitaalisuutta on sivuttu aiemmissa hankkeissa, mutta nyt toivoimme räätälöityjä toimenpiteitä ja koulutuksia meidän tarpeisiimme.

Hankkeen alussa asetimme yrityskohtaisia kehittämistavoitteita:

Digitaalisuus

 • digitaitojen kehittäminen ja soveltaminen
 • ICT-laitehankinnat (tietokoneet)
 • tietosuoja ja tietoturva kirjaamisessa.

Työn kehittäminen

 • työergonomian parantaminen.

Mitä hankkeessa tehtiin?

Hoitotyön ergonomia

 • Yrittäjät osallistuivat potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutukseen.

Digitaalisuus

 • Tietosuojakartoitus tehtiin 2018 tietosuoja-asetuksen vaatimien toimenpiteiden täyttämiseksi.
 • ICT-laitehankinnoissa ja sovellusten ja älypuhelinten hyödyntämisessä avustettiin.

Viestintä

 • Kotisivuja ja mainoksia päivitettiin.
 • Aputoiminimi perustettiin ja sille suunniteltiin mainoksia.
 • Skypen käyttöä aktivoitiin ja sitä kautta pidettiin etäpalavereita.

Johtaminen

 • Osallistuttiin esimiesvalmennuksiin ja sitä kautta saatiin näkökulmia tulevaisuuteen.

Mitä saimme? – Hankkeen tulokset yrittäjän kokemana ja kertomana

Se, että joku on kiinnostunut yrityksestä ja kyselee siitä, edistää omaa toimintaa ja yrittäjyyttä. Näin omaa toimintaa tulee tarkasteltua kriittisemmin.

Suurin osa DIKO-hankkeen aikana syntyneistä uusista toimintatavoista ja ideoista on otettu käyttöön ja ne myös jäävät käyttöön.

Johtaminen

Pyritty kehittämään ja menemään eteenpäin, esimerkiksi oman ajankäytön ja toiminnan järkevöittämisellä ja hallinnalla. Viikonloppuisin toteutuvat keikkatyöt ovat vaatineet töiden organisointia ja järjestelyä. Hankkeen aikana on herännyt työnohjauksen tarve. Meneillään olevan työnohjauksen myötä saataneen myös muutosta aikaan.

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen digiteknologia

Digitaalisuus tuo haasteita, kun itsellä osaaminen tai aika ei aina riitä. Hankkeen kautta on saatu ohjausta näihin haasteisiin ja myös vinkkejä omaan käyttöön soveltuvista ratkaisuista. Uudet tietokoneet on hankittu ja hankkeen kautta on saatu ohjausta koneiden hankintaan. Tietosuojan päivittäminen on noussut esille hankkeen myötä. Yrityksen kirjanpito on siirretty sähköiseen kirjanpito-ohjelmaan. Tämä on koettu helpottavaksi, koska näin vältytään ”paperin pyöritykseltä”. Nyt, kun asiakirjat ovat verkossa, niin ne ovat järjestelmällisemmin saatavissa ja ovat aina ajan tasalla, eikä tarvitse aina mennä fyysisesti tilitoimistoon. Älypuhelinten ja skannerin käyttöönoton myötä kaikki kuitit voidaan skannata heti ja ne siirtyvät eri järjestelmiin. Pitkät automatkat hyödynnetään esim. WhatsApp-ääniviestein keskustelemalla työtehtävistä ja aikatauluista keskenään. Puhelun nauhoitustoimintaa on hyödynnetty.

Markkinointi ja viestinnän välineet

Yrityksen Facebook-sivuja käytetään näkyvyyden edistämisessä ja markkinoinnissa. WhatsApp-sovellusta käytetään yrittäjien väliseen viestintään sekä asiakkaiden vanhempien kanssa. On pohdittu, mikä olisi turvallinen ja toimiva ratkaisu asiakkaiden suuntaan. Yrityksen kotisivuihin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

Sähköiset työkalut mahdollistavat paremman yhteistyön ja viestinnän. Tietoturvaa on päivitetty, mutta työtä pitää jatkaa edelleen.

Osallistava työn kehittäminen

On otettu huomioon, että asiakkaat, hoitolapset ja vanhemmat voivat olla työtä kehittämässä. Ajoittain saadaan esimerkiksi WhatsApp-viestinnän kautta toiveita ja palautetta. Kuntouttavan työotteen mukaisesti kotihoidon käynnille otetaan hernepussit ja jumppakuminauhat mukaan. Masentunut vanhuskin innostuu ja mieli paranee aktiviteettien kautta. Toisena vaihtoehtona olisi mennä vaikka toimistolle istumaan/odottelemaan, jos on ylimääräistä aikaa. Ajankäytön hyödyntäminen asiakkaan eduksi on mielekkäämpää. Myös itsenäinen työskentely helpottuu ja asiakkaan osallistuminen lisääntyy kuntouttavan työotteen ansiosta.

Ergonomia ja työhyvinvointi

Ergonomia koetaan tärkeäksi. Siihen liittyy myös potilassiirtojen ergonomiakortti.

Jos rikot itsesi ja kroppasi, niin et pysty tekemään töitä.

Ergonomia tietoa on viety paljon työyhteisöihin esim. apuvälineiden käytön osalta. Tämä näkyy kuntouttavan työotteen parantumisena. Konkreettinen harjoittelu ja itse kokeminen auttavat oikeanlaisen ergonomian toteuttamista.

Yrityksen näkymät lähitulevaisuudessa

Lähitulevaisuus näyttää aika hyvältä, sillä yrityksen liikevaihto näyttää noususuuntaiselta ja ollaan optimistisia sen suhteen. Hyviä oppeja ja työkaluja on saatu, ja itsevarmuus yrittäjänä on kasvanut. Yritystoiminta on muuttunut ja on käyty hyvinkin pohjilla. Vastoinkäymisistä on myös opittu. Usko itseensä ja yritykseen on tosi tärkeää.

Teksti (DIKO-projektitiimi ja hankkeeseen osallistunut yritys)