Kurkistus tulevaan

Eetu-etäkuntoutushankkeessa mukana olo merkitsee meille kaikille mahdollisuutta kurkistaa tulevaan. Päästä mukaan luomaan jotain uutta. Muistan ajan, jolloin Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus toteutui lähes aina vastaanotolla eikä yhteisiin lastan koskeviin palavereihin voinut osallistua ilman erityislupaa. Nyt asiat ovat toisin ja meillä on kaikki mahdollisuudet toimia asiakkaan parhaaksi mitä erilaisimmin tavoin. Etäkuntoutus on yksi tapa toteuttaa osa lapsen toimintaterapiasta samalla tavalla kuin verkostokäynnit ja ohjauksetkin ovat.

Etäkuntoutuksesta on jo paljon tietoa. Mm. Kelan julkaisussa on koottua tutkimustietoa ja kokemuksia käytännöstä. Etäkuntoutus yksinkertaisuudessaan voi olla keskustelua, kuvien ja videoiden lähettämistä tietokoneella tai älypuhelimella. Se voi olla ohjeita, muistutuksia, valmennusohjelmia ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa muuten kuin kasvotusten. Se on sitä, jota jo osittain nytkin jo teemme. Joka tapauksessa etäkuntoutus on nopeaa, oikea-aikaista ja vastaa hyvin tarpeeseen. Se itse asiassa on hyvinkin lähellä lasta ja hänen ympäristöään vaikka etänä toteutuukin. Älypuhelin kädessä kun usein liikumme.

Olemme jo vuosia opetelleet tekemään erilaisia varhaiskasvatus- ja kuntoutussuunnitelmia – paperille. Ne eivät valitettavasti aina jaksa kantaa lapsen päivittäiseen arkeen. Ei tarvitse katsoa edes tulevaisuuteen, koska jo nyt laki velvoittaa meitä tekemään muuta kuin nyt teemme. Onneksi Eetu-etäkuntoutushanke tuo meille välineitä lapsen tavoitteiden tarkempaan määrittelyyn ja saavuttamisen arviointiin. Ralla, COPM, GAS ja monia muita. Eetu-hanke tulee tarjoamaan keinoja lisätä yhteistyötä, työparityöskentelyä, oppia käyttämään ICT-välineitä, tehdä yhteisiä konkreettisia suunnitelmia, jotka toteutuvat.

Eetu-hankkeessa on mukana 38 toimintaterapiaa 15-45 kertaa vuodessa saavaa lasta. He ovat käyneet läpi monet tutkimukset, mittaukset, verikokeet ja eri alan terapeuttien tekemät toimintakykytestit. Heidän vanhempansa ovat viettäneet monia unettomia öitä miettiessään, miten lapsen kanssa pitäisi toimia. He ovat kokeilleet saamiensa ohjeiden mukaisia tai itse intuitiivisesti keksimiään keinoja, jotta arki sujuisi paremmin. Ennen toimintaterapian aloittamista on siis tapahtunut jo paljon ja odotukset tulevaa kuntoutusta kohtaan ovat suuret.

Odotukset myös Eetu-hanketta kohtaan ovat suuret. Vihdoinkin hanke, jossa kehitetään lasten kuntoutusta ihan käytännön tasolla, yhteistyössä ja avoimesti. Vihdoinkin hanke, jossa kokeillaan ja luodaan yhdessä hyviä toimintatapoja. Hanke, jossa jokainen osallistuja tuo ainesosan yhteiseen keitokseen. Soppaan, joka jo nyt tuoksuu oikein hyvälle.