Moni asiakas on kysellyt, mistä löytää avoimia Open Access –artikkeleita?

Monipolvinen kysymys.

DOAJ on monelle tuttu, ja sen sisältämiä lehtiä ja artikkeleita voi löytää Janetista. Eteenpäin pääsee tekemällä hakuja Base ja Core -tietokannoissa, joissa on tarjolla valtavia määriä myös Open Access –aineistoja. Lisäksi vakiintuneissa tietokannoissa on nykyisin yhä enemmän tarjolla Open Access –lehtiä ja artikkeleita, mutta viimeksi mainitut voivat sisältyä ns. hybridilehteen

Tämä käytännössä tarkoittaa, että saman lehden sisällä voi olla sekä maksullisia että Open Access –artikkeleita, jotka kirjoittaja tai hänen organisaationsa on ostanut avoimeksi. Tiedonhakijan kannalta sangen sekavaa, mutta kustantajan kannalta ilmeisen hyvä bisnes, koska asiakkaat voivat joutua tilaamaan koko lehden. Kustantaja parhaimmillaan ansaitsee rahat kahteen kertaan.

Julkaisuarkistoistoista, kuten Theseuksesta, voi löytää opinnäytteiden ja julkaisuiden lisäksi myös rinnakkaistallennettuja artikkeleita.

Artikkelien takana on dataa. Sitä voi etsiä esimerkiksi Tietoarkistosta tai Euroopan laajuisesta OpenAIREsta. Tällä hetkellä tutkimusdatan hallinta ja sen jatkokäyttö ovat kehittymässä kovaa vauhtia ja yleisten tietovarantojen lisäksi monilla tahoilla on käytössä omia datapalvelujaan. Avoin tiede saa voimakasta tukea EU:lta ja myös JAMK on siihen sitoutunut.

Tulevina vuosina asiakkaiden pääsy uusiin avoimiin artikkeleihin on joka tapauksessa helpottumassa: julkisella rahoituksella tuotetun tutkimustuloksen tulisi olla heti kaikkien käytössä. Tämä on hyvä suuntaus. Samalla markkinoilla on laadullisesti epämääräisiä Open Access -lehtiä, joiden päämotiivi toiminnalleen voi olla rahan ansaiseminen kirjoittajamaksuilla. Toivottavasti nämä toimijat, saalistajat, saadaan kitkettyä julkaisumarkkinoilta pois.

Kaikessa tiedonkäytössä on muistettava huolellisuus, ja viime kädessä tavoite on lähdekriittisesti löytää ja käyttää relevanttia, luotettavia ja laadukkaita tiedonlähteitä. Kirjaston ohjaukset ovat hyvä aloitus-, ja miksei jatkosparrausmahdollisuus eritasoisille tiedonkäyttäjille ja -hakijoille.

Jätä kommentti