Mitä pitäisi vastata opinnäytetyön tekijänoikeus -kohtaan?

Oman opinnäytetyön oikeuksien määrittely
Kun tallennat opinnäytetyötäsi Theseukseen, joudut määrittelemään, millä oikeuksilla sitä voidaan käyttää: https://www.theseus.fi/page/usagerights.

Creative Commons-lisenssit mahdollistavat, että määrittelet itse, millä oikeuksilla joku toinen voi käyttää sinun opinnäytetyötäsi:
”Creative Commons -lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjällle, mutta vain tietyillä, sinun määrittelemilläsi ehdoilla.”
https://creativecommons.fi/valitse/

Creative Commons lisenssin valinnassa voi käyttää apuna esim. kaaviota Toikkanen, T. 2014. Creative commons -lisenssin valintaprosessi.

Jonkun toisen opinnäytetyön käyttäminen
Jos haluat käyttää työtä, tarkista käyttöoikeudet. Työllä on joko
1) kaikki oikeudet pidätetty tai
2) työtä voi käyttää Creative Commons -lisenssien määrittämien ehtojen perusteella.

Creative Commons -lisensseillä tekijä on luopunut osasta tekijänoikeuksia ja antanut haluamansa vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle käyttää teosta. Lisenssejä yhdistelemällä hän on voinut luopua oikeuksistaan haluamallaan tavalla, esimerkiksi kieltäen kaupallisen käytön. Perinteinen ”kaikki oikeudet pidätetään” on muutettu muotoon ”jotkut oikeudet pidätetään”. Työtä käyttävän kannattaa tarkistaa, minkälaiset käyttöoikeudet tekijä on määritellyt.

Lue tarkemmin Creative Commons -lisenssien käyttötavoista Creative Commons -lisenssien sivuilta.

Arja

Jätä kommentti