Vaikeasti johdettava, itsekeskeinen, laiska.

Atte Mellanen & Karoliina Mellanen, Hyvät pahat ja millenniaalit – Miten meitä tulisi johtaa.
Lainattavissa JAMK kirjastosta: https://janet.finna.fi/Record/janet.357995

Miten millenniaaleja pitäisi johtaa? Poimintoja kirjan lainauksista:

Tavatessani yritysjohtoa muistutan heitä, etteivät he halua tyytyväisiä työntekijöitä vaan työn imussa olevia työntekijöitä.
Jari Hakanen, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori

Aika vaikea mennä pieleen, jos esimies on läsnä ja osoittaa, että on siellä sinua varten ja kuuntelee.
Milleniaali, palvelumuotoilija

Hyvä palkka on tärkeä. Kun on hyvä asiantuntija, täytyy saada sen arvoinen palkka.
Milleniaali, viestinnän asiantuntija

Vaikka elämme hyvin individualismia korostavassa yhteiskunnassa, niin hyvinvointi ei löydy ihmisten sisältä vaan rajapinnasta muiden kanssa.
Kari-Pekka Martimo, työkykyriskien ennakoinnin ja tutkimuksen johtaja, Ilmarinen

Kannen takateksti: Vaikeasti johdettava, itsekeskeinen, laiska. Näin Suomen yritysjohdon eliitti kuvailee vuosina 1980–2000 syntyneitä millenniaaleja. Näitä työpaikkojen uusimpia tulokkaita on työvoimasta jo puolet, ja he määrittelevät työn tekemisen tavat seuraaviksi vuosikymmeniksi. Millenniaalit haluavat kehittyä, he uskovat itseensä ja ovat keskimäärin koulutetumpia ja tavoitekeskeisempiä kuin aiemmat sukupolvet. Mutta miten heitä oikein tulisi johtaa?
Hyvät, pahat ja millenniaalit kertoo, minkälaista johtamista millenniaalit tarvitsevat, miten heitä valmennetaan kohti täyttä heidän potentiaaliaan ja miten heidät sitoutetaan. Liiallisen vapauden tai mikrojohtamisen sijaan millenniaalit arvostavat yksilöllistä ja vuorovaikutteista johtamista. Heille työyhteisö sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat tärkeämpiä kuin suuri palkka ja hieno titteli.
Ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä teoksessa johtamiseen liitettyjä toiveita ja tarpeita kuvataan millenniaalien näkökulmasta. Tämä teknologian vallankumoukseen, globalisaatioon ja kiihtyvään maailmaan kasvanut sukupolvi näyttää suunnan kohti tulevaisuuden työelämää.
DI Atte Mellanen (s. 1990) ja KTM, psykologi Karoliina Mellanen (s. 1990) ratkovat yritysten ongelmia työkseen. Atte on laajasti organisaatiota nähnyt tuotannon ja muutosjohtamisen konsultti EY:llä ja Karoliina työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut yritysvalmentaja Generoi Developmentilla.
Atena-kustannuksen asiasanat
Atte Mellanen, Karoliina Mellanen, tietokirja, 2000-luku, 2020-luku, sukupolvi, sukupolvikokemukset, suuret ikäluokat, X-sukupolvi, Y-sukupolvi, Z-sukupolvi, alfa-sukupolvi, millenniaali, johtaminen, työelämä, ura, urapolku, työpaikka, työyhteisö, kollega, johtaja, esimies, esihenkilö, työvoima, koulutus, mikrojohtaminen, tunnejohtajuus, joustavuus, vapaus, sitoutuminen, sitouttaminen, etätyö, tavoitteet, arvot, yksilöllisyys, vuorovaikutteisuus, vuorovaikutus, yksilökeskeisyys, globalisaatio, digitalisaatio, hyvinvointi, epävarmuus, sirpaloituminen, pirstaloituminen, itseohjautuvuus, aloitteellisuus, itsensä johtaminen, organisaatiokulttuuri, motivaatio, motivointi, palkitseminen, coaching, managerointi, loppuunpalaminen, työuupumus, merkityksellisyys