EduFutura-yhteistyö etenee

JAMK, Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä käynnistivät vuonna 2016 oppilaitosten välisen EduFutura-yhteistyön, jota viedään nyt vauhdilla eteenpäin. Tammikuussa 2017 pidettiin Taulun Kartanossa EduFutura-johtoryhmän strategiapäivät, joissa sovittiin tämän vuoden painopistealueista. Yhteistyön tavoitteena on kehittää oppilaitoksia vahvistavia uusia toimintoja ja käytäntöjä. Vuodelle 2017 on sovittu yhteensä 14 konkreettista uutta avausta tai toimintoa. Yhteistyötä viedään eteenpäin oppilaitosten edustajista muodostettujen kärkitiimien toimesta.

EduFutura-yhteistyöstä pyritään tekemään mahdollisimman käytännönläheistä ja konkreettista sekä toimijalähtöistä. Kaikenlaista ”innovaatiohöttöä” sekä konsulttien ylätason jargonia vältetään. EduFuturan johtoryhmän puheenjohtajuus kiertää vuorovuosina oppilaitosten kesken ja tänä vuonna puheenjohtajana toimii JAMKin rehtori hyvänä aisaparinaan ja johtoryhmän sihteerinä koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen. Hannu on ottanut myös Suomalaisen musiikkikampuksen johtajan tehtävät hoitaakseen viime vuoden lopulla.

Tämän vuoden tärkeimpiä uusia avauksia ovat Jyväskylän Kauppakadulle entisen Jyväshovin tiloihin toivon mukaan vielä kevään aikana avattava ”Business Bar”, joka on oppilaitosten yhteinen uusi yrittäjyyden oppimisympäristö. Tilat pyritään vuokraamaan Kauppalaisseuran säätiöltä ja yhteistyötä tehdään hotelli Verson kanssa. Myös JAMK Generaattorin ydintiimi muuttaa uusiin tiloihin. Samassa toimipisteessä voisi jatkossa toimia myös oppilaitosten yhteinen ura- ja rekrytointipalvelun toimipiste.

Muita tämän vuoden merkittäviä EduFutura-aktiviteettejä ovat yhteinen kesälukukausi, joka tänä vuonna toteutetaan yhteisenä avoimen korkeakoulun tarjontana, Varsinainen yhteinen kolmas lukukausi pyritään käynnistämään keväällä 2018. Muilta osin tämän vuoden yhteistyöavauksilla pyritään vauhdittamaan ”Graniitti hikoilee” – selvityksessä esille nostettuja avauksia ja niiden toteuttamista. Mielenkiintoinen ja vielä suunnitteluvaiheessa oleva yhteistyöidea on EduFutura Jyväskylän nuorten kesäkiertue 2017. Sitä varten ollaan rakentamassa erityinen retrohenkinen EduFutura-kleinbussi, jossa opiskelijat voivat liikkua erilaisissa kesätapahtumissa markkinoimassa oppilaitoksia.

EduFutura-yhteistyöstä voit saada tarkempaa tietoa JAMKin intranetin sivuilta. EduFutura- johtoryhmä myöntää maaliskuussa yhteensä 100.000 € kehittämisrahoituksen Nopeat startit- kokeiluihin. Rahoitusta näihin voi hakea helmikuun 2017 aikana ja kehittämistukea myönnetään 4-5 starttiin. Johtoryhmän toiveena on, että ne olisivat seuraavilla teema-alueilla: 1) Yhteiset opintopolut, 2) Viestintäkanavat tiedottamiseen, 3) Yhteinen syyskauden avaustapahtuma uusille opiskelijoille sekä 4) Kesäopintokokonaisuudet.

Mikäli kiinnostuit EduFutura-yhteistyöstä, olet tervetullut mukaan. Tarkempaa tietoa toiminnasta saat kärkitiimien jäseniltä, joiden yhteystiedot löydät JAMKin intranetistä.

EduFutura-yhteistyö vahvistaa meitä kaikkia !

Jussi Halttunen, rehtori