Hankkeen tausta

Simulaatiolla tarkoitetaan todellisuuden jäljittelemistä. Simulaatio-oppiminen on erilaisten harjoitteluskenaarioiden toteuttamista harjoitusympäristössä, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisuutta. Simulaatio-oppimista on hyödynnetty varsin monipuolisesti sekä sairaanhoitajien että lääkäreiden koulutuksessa. Myös kuntoutusalalla simulaatio-oppiminen on tärkeä osa opiskelua, koska se tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella uusia menetelmiä. Se myös lisää opiskelijan valmiuksia asiakkaiden kohtaamiseen ja päätöksentekoon, antaen mahdollisuuden oppia samanaikaisesti sekä kädentaitoja että vuorovaikutustaitoja. Simulaatio-oppiminen on koettu hyväksi oppimismenetelmäksi, jonka aikana osallistujat pohtivat niin tiimityön merkitystä kuin myös omaa ammatillista itsetuntemustaan sekä sen kehittymistä. Pedagogiikassa ja simulaatio-oppimisessa on lisääntyvässä määrin ryhdytty hyödyntämään myös fysiologisen ja neurofysiologisen mittaustiedon tuomaa ymmärrystä osana oppimisprosessia (nk. ‘educational neuroscience’), ja tätä lähestymistapaa hyödynnetään tässä tutkimuksessa.