Hankkeista ohjausalan alustatalouden ekosysteemeihin

Hanna Gustafsson  Ohjausalan tulevaisuutta miettiessä huomio kiinnittyy samalla lähimenneisyyteen, erilaisiin hankkeisiin ja niistä saatuihin tuloksiin. Hankkeiden ja muiden kehittämisprojektien avulla kartoitetaan tiettyä ohjauksen teemaa ja kehitetään siihen liittyviä käytänteitä ja tukimateriaaleja. Näistä eri hankkeista syntyy lopputuotoksena kirjoja, internetsivuja ja seminaareja. Ohjausalan toimijat ovat usein tietoisia erityisesti hankekokonaisuuksista, joissa oma organisaatio on ollut mukana, mutta miten…

Jatka lukemista

Opinto-ohjauksen haasteita tulevaisuudessa

Helena Pahkala Johdanto Verkostoharjoittelujen yhteydessä tutustuin monen eri paikkakunnan opinto-ohjaajan työhön. Opinto-ohjaajien työ on erittäin monitahoista: välillä ryhmätunteja, välillä opiskelijoiden yksittäisiä tapaamisia. Ohjattavien opiskelijoiden määrät vaihtelivat riippuen oppilaitoksista, 200 -650 opiskelijaa. Opinto-ohjaajien työaika kului opiskelijoiden poissaolojen ja opintosuoritusten kertymisen seuraamiseen, osaamisen tunnustamiseen ja jatkuvan haun toteuttamiseen yhdessä opettajien kanssa. Yhteisenä huolenaiheena opinto-ohjaajilla oli jatko-opintoihin kuuluvan…

Jatka lukemista

Omille urille vaativan erityisen tuen tarpeen näkökulmasta

Susanna Österlund Johdanto Opetushallituksen mukaan vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea. Toisen asteen Telma –koulutuksen opiskelijat ovat pääasiassa nuoria peruskoulunsa päättäneitä vaativaa erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Vaativaa erityistä tukea voidaan järjestää tutkintoon johtavana…

Jatka lukemista