Omille urille vaativan erityisen tuen tarpeen näkökulmasta

Susanna Österlund Johdanto Opetushallituksen mukaan vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea. Toisen asteen Telma –koulutuksen opiskelijat ovat pääasiassa nuoria peruskoulunsa päättäneitä vaativaa erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Vaativaa erityistä tukea voidaan järjestää tutkintoon johtavana…

Jatka lukemista