Opinpaikka-haastattelu: Ilkka Halava

Ilkka Halava on tulevaisuudentutkija, yritysvalmentaja ja sosiokulttuurisen muutoksen johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 3.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Halava kertoo aluksi eri tietolähteiden erilaisista näkökulmista ja rooleista. Hän korostaa yhteisen kontekstitietoisuuden rakentamista ja kielen löytymistä päättäjien kanssa tulevaisuuden toimenpiteitä suunniteltaessa.

”Olemme ongelmanratkaisijakansaa. Odotamme, että tulevaisuudesta syntyy ongelma, joka voidaan sitten ratkaista.” Halava peräänkuuluttaa proaktiivisuutta päätöksentekoon.
Kilpailutekijöistä puhuessaan Halava nostaa esille Hyvän elämän kuvan, jota hän kuvailee tulevaisuuden muuttamista ratkaisuiksi, joita ei osata toivoa. Hän korostaa myös mahdollisuuksien näkemistä globaaleilla markkinoilla ja niiden hyödyntämistä Suomessa.