Arviointia ja parastamista – osallistu keskusteluun

(Tämä artikkeli on julkaistu alunperin vanhassa Opin ovet avoinna -blogissa 4.1.2012.)

Opin ovissa vuodenvaihde on jännityksen aikaa. Silloin kerätään yhteen vuoden saldo ja tulokset. Mitä saatiin aikaan? Millaisissa sudenkuopissa rämmittiin? Millaisia uusia mahdollisuuksia oivallettiin? Kuinka suunnataan laivan kulkua paremmille reiteille?

Opin ovi -klinikka 1.12.2011 Pasila

Opin ovi -hankeperhettä tässä työssä auttaa toiminnan arviointi. Kehittämistyötä on kai mahdoton tehdä ilman arviointia, jos aikoo olla selvillä siitä, onko suunta oikea. Arviointia voi toteuttaa pienimmässä mittakaavassa kuten projektin itsearviointi yleensä on. Toisaalta arviointi voi olla ulkopuolisen toimijan toteuttama.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektissa tehdään sekä sisäistä itsearviointia sekä ulkopuolisen toimijan toteuttamaa arviointia. Ulkoisen arvioinnin tulokset saatiin joulukuun lopussa ja siitä haluaisin jakaa ajatuksiani lukijoiden kanssa.

Kaikkiaan olen tyytyväinen väliarvioinnin tuloksiin.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tehtävänä on tukea muita kehittämisohjelman projekteja sekä koota niissä syntyviä tuloksia, hyviä käytäntöjä ja levittää niitä valtakunnallisesti. Kehitämme aktiivisesti erilaisia toimintapajoja, jotta tuo tavoite täyttyy. Yksi merkittävä tapa tässä on, että vuoropuhelemme jatkuvasti niiden yli 30 Opin ovi-projketin kanssa, joille tuotamme palveluja.

Ensin haluan nostaa ne asiat, joissa olemme onnistuneet hyvin:

  • Opin ovi -projektien keskinäisen verkostoitumisen edistäminen (erilaiset yhteiset tapaamiset, Opin ovi-klinikat, verkostovalmennukset)
  • Opin ovissa syntyneiden tulosten ja hyvien käytäntöjen yhteen kokoaminen (viestintä, tiedotus, opinovi.fi-sivusto)

”Projektipäällikköjen klinikkapäivät ovat tarjonneet monipuolista asiasisältöä, isommat seminaarit ovat luoneet hyvää yhteenkuuluvuutta ja aikuisohjauksen ammatillisuutta”

”Verkostovalmennussarja on ollut hyvä tuki”

”Oman projektin nettisivujen päivittämiseen ja siihen liittyviin kysymyksiin on aina saanut hyvin tukea ja apua koordinaatioprojektilta”

Missä meillä vielä parannettavaa:

  • Opin ovi -projektien tukemisessa ja ohjauksessa koskien strategista ja sisällöllistä kehittämistä.

”Verkostoitumisen edistäminen jatkossakin on erittäin tärkeää.”

”Hyvien käytäntöjen ja tulosten kokoamista yhteen vielä selkeämmällä tavalla.”

”Alueellisten hyvien käytäntöjen mahdollisimman tehokas levittäminen valtakunnallisesti sekä välineitä/ideoita toiminnan juurruttamiseen.

Nyt haluaisin haastaa Opin ovia keskusteluun mukaan. Millaista konkreettista tukea tarvitaan? Millaisia haasteita ja pulmia alueilla on? Missä voimme olla avuksi? Vaikuta ja ole mukana parastamassa yhteistä kehittämistyötämme.

Keskustelua ja kommentointeja odotellen…. Auli

Ai niin.. koko väliarvioinnin raportti löytyy TÄSTÄ