Nyländska NTM-centralens nätverksutbildning gav gemensam nätverksentusiasm

Projektet Opin ovi Uudenmaan ELY-keskus (sv. Läroporten vid NTM-centralen i Nyland) ordnade nätverksutbildning i Böle den 27 september. På plats fanns nätverksutbildare Hannele Torvinen från Jyväskylä. Hon arbetar för Koordinationsprojektet för vuxenhandledning och hade inbjudits för att utvidga och uppdatera deltagarnas nätverksinsikter.

Projektet Opin ovi Uudenmaan ELY-keskus (sv. Läroporten vid NTM-centralen i Nyland) ordnade nätverksutbildning i Böle den 27 september.

”Här finns TE-byråernas utbildningsrådgivare, utbildningshandledare och yrkesvägledare, arbetsgivarpartens arbetskraftsrådgivare samt representanter för och studiehandledare från läroanstalterna som ingår i nätverket för vårt Läroportsprojekt”, säger Taina Piispa, projektchef för Läroporten NTM-centralen i Nyland.

”Första gången Hannele medverkade i vår utbildning var förra våren, och det lyckade resultatet då tycks ha varit utmärkt reklam för detta evenemang, eftersom vi har fler anmälda än någonsin förut. Människor vill mycket gärna arbeta i nätverk, och denna utbildning har hjälpt dem att komma in i processen.”

Hannele Torvinen är också nöjd.

”Nätverksutbildning är alltid väldigt entusiasmerande. Folk kommer med sina olika förväntningar och uppfattningar, och alla kan under dagens lopp lära sig någonting nytt av varandra – så har det även varit för mig själv. Nätverksutbildningen måste alltid utgå från ett behov, det vill säga projektchefen eller utbildningsteamet har på förhand i tankarna någon fråga som har med nätverk att göra. På sätt och vis utgör utbildningen en intervention i deras aktuella situation.”

Nya tankar och inspiration i arbetet

Deltagarna i nätverksutbildningen diskuterar ivrigt medan de fyller i arbetsuppgifterna, i grupper på fem eller sex. Också personalkonsult Tuula Rantala från TE-byrån i Esbo och arbetsrådgivarna Jukka Rantasalo och Terhi Meskanen-Falik funderar tillsammans över hur frågorna om nätverksarbete ska besvaras.

På plats fanns nätverksutbildare Hannele Torvinen från Jyväskylä.

”Jag har redan nätverkat i många år, och dessutom har jag arbetat för att främja nätverksarbete. Jag har märkt att nätverksarbete är ett verkligt omfattande, utmanande och intressant område”, säger Tuula Rantala.

”Det är därför jag är här, för att bekräfta mitt kunnande och för att dela med mig av det jag vet.”

”Visst har den här utbildningen gett mig massor av nya tankar, också om jag redan hade en viss grundkunskap om nätverk i skallen”, fortsätter Jukka Rantasalo.

Terhi Meskanen-Falik säger att nätverksutbildningen har inspirerat henne att utveckla sitt nätverkande mer aktivt.

”Arbetet gör att nätverkandet ofta hamnar i bakgrunden. Nu känns det i alla fall som att jag kan tänkas orka lite mer också i det här avseendet.”

En radiointervju (podcast) om evenemanget hittar du här.