På jakt efter mångformad handledning

Gamla bibliotekshuset i Tammerfors utgjorde scen för ett forum för mångformad handledning 16.10.2012. Dagen arrangerades i samarbete mellan projekten LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla (sv. Arbetskraften i rörelse i Birkaland) och ALPO. Under dagen behandlades ett brett spektrum av olika handledningsrelaterade teman ur två infallsvinklar: livslång handledning och TE-tjänstens omformning. Efter en gemensam session på förmiddagen samlades man på eftermiddagen i olika verkstäder. Evenemanget satte punkt för de riksomfattande temagrupperna inom Läroportens projektfamilj.

Dagen gavs en stimulerande upptakt av Vesa Purokuru från Humap Oy.

Dagen gavs en stimulerande upptakt av Vesa Purokuru från Humap Oy. Vesa hade byggt upp sitt anförande bit för bit och lyfte fram inlärningstemat via misslyckandet, modet och tryggheten. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt, till och med att jonglera, hojtade Vesa där han på en cirkuscykel åkte av och an längs scenen.

Mycket prat om TE-reformen

Det regionala perspektivet på reformen skisserades upp av Regina Saari från ELY-centralen i Birkaland och av Jaana Apiainen från Arbets- och näringsministeriet, som talade ur den livslånga handledningens synvinkel. Efter reformen har Finland 15 TE-byråer, som erbjuder sina klienter bättre och rätlinjigare service än förr.

Reformens utgångspunkter är kundorientering, jämlik tillgång till service, social effektivitet och produktivitet.

TE-byrån betjänar på tre servicelinjer med specialiserade funktionärer: Arbets- och näringstjänster, tjänster för att utveckla kunnandet, tjänster för stödd sysselsättning. Detta innebär nya utmaningar i fråga om TE-byråerna och ELY-centralernas personalutbildning, eftersom också andra än yrkesvägledningspsykologerna kommer att förutsättas behärska handledning. I det nya systemet kartläggs klienten (arbetslöshetsskyddets status, utbildning och arbetslivskarriär) innan han eller hon styrs till servicelinjen. Detta innebär att det blir mer tid för den egentliga handledningen.

Stolt berättade Regina Saari att vi i Birkaland inte reparerar gammalt utan bygger nytt. Jaana Apiainen informerade för sin del om en påbörjad utvärderande undersökning av TE-byråns handledningsarbete. Den ska resultera i ett konkret instrument för att mäta handledningens verkningar. Instrumentet ska kunna användas också av andra än TE-byråerna.

Många sorters god praxis i verkstäderna

Tre verkstäder med sammanlagt 12 föreläsningar genomfördes vid evenemanget. På basis av resultateten från den riksomfattande temaarbetsgruppen om oliklärande elever presenterades en rekommendation om särskild handledning för vuxna. ”Rekommendationen syftar till att framhäva att de inlärningssvårigheter som hittas hos barn och unga inte försvinner med åren, trots att lagen inte stadgar om någon skyldighet att tillhandahålla dessa tjänster”, sade inlärningstränare Suvi Lehto-Lavikainen från Salpaus utbildningscentral.

Rekommendationen utgår från definitioner av särskild handledning och särskilt stöd. Med detta avses kartläggning av inlärningsfärdigheter och -svårigheter samt i synnerhet sådant stöd och särskild handledning som ges åt studerande men också åt människor i arbetslivet och arbetslösa. Den slutliga rekommendationsrapporten kommer att förses med exempel på god, existerande praxis från regionerna.

I fråga om temat Mångkulturalism och invandrare presenterades de metoder som tillämpats av ALPO-projektet Palapeli2 i Jyväskylä: initial kartläggning, inledande utbildning och handledningstjänster. Projektet har som mål att kunna erbjuda invandrare långsiktig och integrerad handledning, vilket innebär att projektet är unikt i Finland. Oftast är tjänsterna för invandrare snarare av typen rådgivningsdisk. ”För att invandrare ska kunna integreras i samhället är det viktigaste att förtroendet byggs upp. Om invandraren kan lita på den information han eller hon får är det lättare att ta den till sig. Dessutom får man sköta sina angelägenheter hos människor man känner”, sade Paul Abbeyn från projektet Palapeli2.

På temat Arbetslivsgemenskap berättades bland annat vad de utbildningsrådgivare för arbetslivet gör som projektet Läroportens nätverksprojekt OpinVerkko utbildar. Utbildningsrådgivarna verkar som kamratrådgivare i fråga om vuxenutbildning, var och en inom sin egen arbetsgemenskap eller organisation. Som kamratstödsperson identifierar utbildningsrådgivaren kollegernas och arbetsgemenskapens behov av ny kunskap genom att lyssna och diskutera.

Asko Alasalmi berättade att han kom igång på riktigt när samarbetsförhandlingarna inleddes på hans egen arbetsplats och Asko kunde utöva sin roll som utbildningsrådgivare.

Asko Alasalmi berättade att han kom igång på riktigt när samarbetsförhandlingarna inleddes på hans egen arbetsplats och Asko kunde utöva sin roll som utbildningsrådgivare; i det skedet var den rollen ganska okänd såväl på arbetsplatser som inom arbetsmarknadsorganisationer. ”Förutsättningen för att en utbildningsrådgivare ska kunna etablera sig är att arbetsplatsen erkänner att utbildningsrådgivning på arbetsplatser är lika värdefullt som vilken intressebevakning som helst. Utbildningsrådgivarnas ställning borde därför formaliseras i likhet med förtroendemannasystemet”, menar Asko.

Koordinationsprojektet för vuxenhandledning fick under evenemanget presentera Läroportens projektfamilj och webbsajten opinovi.fi som ett instrument för att sprida god praxis. Eftersom sajten är så omfattande uttrycktes förhoppningar om att den kan leva kvar också efter att projektet har avslutats. Läroportens projektfamilj presenteras i en animering som kan ses här.

Dagens alla inlägg hittas på www.opinovi.fi/teemat och en radiointervju (podcast) om evenemanget hittar du här.