De nationella Läroportarna utbytte erfarenheter i Tavastehus

Representanter för de nationella Läroportarna samlades i slutet av oktober i Tavastehus för att utbyta erfarenheter och diskutera olika frågor i samband med att projektperioden går mot sitt slut. På plats fanns representanter för Koordinationsprojektet för Vuxenutbildning, ERKKERI- och STUDIO-projekten, Osaava ohjaus- och Unelmia uudesta työstä –projekten samt för den regionala Palvelupiste-AikuiskoulutusEP.

Förankringen förbryllar

Enligt projektchefen för Unelma uudesta työstä –projektet (Drömmen om ett nytt arbete) Sikke Leinikki gav projektet förra våren ut två undersökningar, den ena om upphovsrätt sett ur arbetstagarens synvinkel och den andra om timlärarnas socioekonomiska färdigheter.

”Vi har ansökt om tilläggstid för projektet fram till slutet av mars, eftersom förankringsprocessen inte kan inledas före vi har resultaten från undersökningen.”

ERKKERIs nyutnämnda projektchef Jorma Sinkkonen såg som det centrala i sitt eget projekt att kunna säkra att de utvecklade produkterna hålls vid liv.

Osaava ohjaus/kunnig handledning –projektets projektchef Minna Anttinen berättade i sin tur att de skräddarsydda utbildningar som deras projekt arrangerat för Läroporten –projekten och andra beställare nu har upphört.

”I stället lägger vi i fortsättningen mest vikt vid pilotprojekt. Dylika är Harppaus-gruppen, Natiseeko nivelvaiheessa och Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!  Harppaus-gruppen är en tillsammans med TE-ERKKERI förverkligad utbildningsprodukt riktad till yrkesmänniskor inom handledningsbranschen, med vilken avsikten är att lära ut att identifiera olikhet och handleda utgående från resurser.  Natiseeko nivelvaiheessa är en modell för handledning riktad till människor med kriminell bakgrund och Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön! en kurs där man lär sig använda en dator.”

Enligt projektchefen för Palvelupiste-AikuiskoulutusEP Hilkka Tuominiemen skall man söka förlängning för projektet med ett och ett halvt år, eller  fram till slutet av juni 2014. Tuominiemi ansåg det ganska sannolikt att man kunde få en förlängning.

”Inom ramen för projektet har vi utvecklat servicepunkter vid fem olika arbets- och näringsbyråer i Syd-Österbotten. I fortsättningen strävar vi till att öka projektets synlighet genom att även placera handledningspunkter utanför TE-byråerna (AN-byråerna), eftersom dessa inte nödvändigtvis var de bästa ställena att hitta klienter på.”

Slutseminarium och internationellt samarbete

Som en gemensam sak lyfte man fram ett gemensamt slutseminarium för hela utvecklingsprogrammet, vilket man önskade skull arrangeras nästa höst.

”Det kunde vara en dag i Läroporten-stil avsedd för yrkesmänniskor och ledning inom handledning”, filosoferade projektchef Auli Ryhänen.

Auli berättade att han även hade diskuterat med fältet om att man, ifall man bara kan hittar pengar, även kunde sprida resultaten från projekten vid nordiska evenemang för handledningsbranschen och även t.ex. vid IAEVG:s konferens på hösten 2013.