Hej vi är ute och reser!

Hela hösten har den här ramsan ekat i mitt huvud: ” Jag reser runt i hela Finland, i väskan har jag iPad och band. Med lite tur ska det gå som smort, jag får höra mycket om Läroport”. Så står det nu till. Lyckligtvis har jag inte hela tiden behövt resa ensam, utan ibland haft sällskap av endera projektplaneraren. Denna gång hittar vi berättelser i Valkeakoski, Borgå, Björneborg och Kouvola.

Ura Ovi ry tar över verksamheten av Läroporten i Södra Birkaland och PYÖRRE-projektet, Valkeakoski 19.10

Den 19 oktober, och jag noterar att det är mörkt och regnigt ute. Ohjälpligt finns det kaamosdepression i luften, så det är på sin plats med ljusterapi i öronen till morgonkaffet.  Så är det bara att ta väskan på axeln och styra Jarppas nos mot Birkaland. I Valkeakoski fick jag lyssna på en självutvärderingsverkstad i regi av Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa. Där gick man noggrant igenom resultaten av en enkät som Stiftelsen för rehabilitering genomfört. Stolt var man över den rådgivningspunkt för Läroporten som byggts upp, över de etablerade kundevenemang som samarbetsnätverket producerar, över det mångsidiga nätverket, över beskrivningen av styrprocesserna och över årsklockan.

Projektet har fått förlängd tid till 30.6.2013 och efter projektets slut är det meningen att verksamheten snurrar på i regi av Ura Ovi ry. Föreningens syfte är att med hjälp av individ- och grupphandledningsmetoder förhindra en glidning in i långtidsarbetslöshet samt att hjälpa långtidsarbetslösa arbetssökande genom ett klientorienterat arbetssätt i samarbete med det regionala nätverket. Där har vi en möjlig modell som kan trygga kontinuiteten också för andra Läroportar. Ura Ovi ry-modellen presenterades på Läroportskliniken i Helsingfors 20.11 och den bandade presentationen kan ses här: www.opinovi.fi/klinikat

Bakslag i Borgå: Krämartorgets fasta handledningspunkt upphör

Den 1 november och mörkare än någonsin. Ljusterapin i öronen tycks hjälpa, för trots den tidiga timmen känner jag mig som en duracellkanin. I Borgå centrum för första gången i livet. POMO-huset, navigatorn råddar och det blir kvartersrally en liten stund. Oturen håller i sig, fel våning och dörr. Lyckligtvis kom en vänlig dam till min hjälp när jag redan hade börjat sjunga ”Miksi ovet ei aukene meille!”.  Lite genant var det, men vi klarade oss ur det med humor. Det är tur att man kan skratta åt sina egna fadäser. Avslutningsseminariet för Läroporten i Östnyland kör igång och jag suckar av lättnad för att mitt eget anförande är först på eftermiddagen. Jag hinner alltså dra andan.

Ett omfattande och aktivt, tvåspråkigt TNO-nätverk av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster har uppstått i Östnyland. Den fysiska lokalen OhjausPiste i Borgå centrum och www.ohjauspiste.fi anses båda vara behövliga, men i det förändrade ekonomiska läget och med styrningen av resurser till samhällsgarantin för unga måste den fysiska punkten slopas. Borgå är inte ensam om att ha upplevt ett sådant nederlag. Lyckligtvis har Östnyland energiska och uthålliga aktörer som säkert kan hitta på något sätt för nätverket att verka för sina klienters bästa också utan OhjausPiste. Goda modeller kan hittas också i andra Läroportar.

De hundra utbildningarnas Satakunta och elektroniskt aktörsnätverk

Den 7 november och jag tar med mig projektplaneraren Jaakko som ressällskap. Inte en skymt av kaamosdepression, så jag börjar faktiskt tro på de här ljusterapiöronknapparna. Björneborg är en ny bekantskap och jag märker att jag i ren entusiasm har kört åt helt fel håll. Navigatorn skriker: ”Gör en u-sväng!” Det är lönlöst, för Jarppa susar längt motorvägen och kan inte vända före Vaajakoski. Stackars oss!

I Björneborg har Läroporten i Satakunta, Satakunnan OpinOvi kommit in i fas två. Projektet har fått förlängd tid till slutet av 2013. I första skedet skapade projektet en strategi för vuxenstudiernas informations-, rådgivnings- och handledningstjänster, Satojen koulutusten Satakunta eller De hundra utbildningarnas Satakunta, som under det kommande året ska omsättas i praktik.  Strategin kan hittas bland exemplen på god Läroportspraktik: http://bit.ly/YX6sXS .

Just nu ligger tyngdpunkten i verksamheten på att sprida de funktioner som ingår i strategin. Väsentligt är att de organisationer som är centrala för utbudet på informations-, rådgivnings- och handledningstjänster binder sig vid strategin och tar den i bruk. Detta förutsätter att ett handledningsnätverk kan identifieras och samlas. Målet är att sammanställa en elektronisk aktörskarta över TNO-tjänster. Den ska främja en strategienlig verksamhet och tillgång till information för vuxna samt förtydliga de tjänster som handledningsaktörerna erbjuder. Aktörskartan blir färdig hösten 2013 och jag väntar ivrigt på att detta instrument ska kunna spridas också till andra.

Man kan bekanta sig med allt material från Läroporten i Satakunta, och med utvecklingsarbetets olika skeden, på adressen http://ivonipo.wikispaces.com/. Lyssna också på Ulla-Maija Heino och nyheter från Satakunnan OpinOvi som podcast (radiointervju).

På hemvägen stiftade jag närmare bekantskap med en av riksvägens plåtpoliser. Vid Korpilahti upplystes himmeln av ett märkligt ljusfenomen. Vufuuuuummmm… ”Nu blev det böter!”, skrek jag så att Jaakko hoppade till. Foten på gasen var alltså alltför tung, men lyckligtvis var det bara en varning som posten förmedlade från Polisinrättningen: ”Ni har kört lindrig överhastighet”, ingen uppmaning att komma och identifiera ett fotografi. Nu vet jag alltså hur det ser ut och känns när det finns en kamera på stolpen.

Kymmendalen kan sin sak – grattis!

Den 15 november och jag fortsätter mina landskapsresor. Ytterligare en ny stad är föremål för bekantskap: Kouvola. Efter Heinola förvandlas vägen till en smal och krokig ödemarksväg. Jag umgås med en svag misstanke om att igen ha kört vilse. Jag litar i alla fall på Jarppas navigator och kommer fram utan missöden.

Jag gästar ett möte för projektteamet vid Läroporten i Kymmenedalen, Opin Ovi Kymi. Under dagens lopp konstaterar jag att här står det bättre än bra till. När projektet upphör 31.12.2013 förvandlas de tjänster och produkter som projektet har utvecklat till vanlig vardag. Verksamheten styrs av en etableringsplan och ett samarbetsavtal med 6 olika organisationer möjliggör resurser och verksamhetsförutsättningar. Dessutom har en servicehandbok producerats; mer om den senare.

Verksamheten fortsätter för utbildningsrådgivningstjänsten Koulutusneuvonta Kymiedu som har en rådgivningspunkt och webbsajten www.kymiedu.fi/. Koulutusneuvonta Kymiedu betjänar vuxna i olika livssituationer i fråga om utbildnings- och karriärval. Tjänsten är gemensam för Kymmenedalens utbildningsorganisationer och TE-byråer, och råd kan man få på rådgivningspunkterna för utbildning i Kotka och Kouvola (bibliotek), per epost, per telefon eller via webbtjänsten. Tjänsterna kan utnyttjas av enskilda personer och företag. Jag kunde personligen bekanta mig med rådgivningen i Kouvola bibliotek, som jag fann vara ett alldeles utmärkt ställe: neutralt och allmänt frekventerat.

Projektavslutningen och resultaten firas 11.12, då också jag är inbjuden att tala. Så pass framgångsrikt har projektets arbete varit att dit ska vi åka med utrustning för bild- och ljudupptagning. Regionen är ett fint exempel på att handledning kan ses som en så viktig arbetsform att det lönar sig att satsa på den, trots att tiderna är dåliga och utbildningsfrontens resurser över lag skärs ned.

Inga värre missöden skedde under hemresan, annat än att navigatorn styrde mig längs häpnadsväckande små vägar som osökt väckte tanken: ”Lyckan skulle vara en finfin egen riktningsvisare. Nu måste jag förlita mig på den här ”gör en u-sväng så fort som möjligt” -rösten. Och resan fortsätter …..

Auli Ryhänen, projektchef
Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen