Hur utbildningsrådgivningen Kymiedu föddes och slog rot

Opin Ovi Kymi-projektet avslutades i början av detta år. Projektet som startade hösten 2008 har uppnått sitt mål förträffligt. Utbildningsrådgivningen Kymiedu som skapades inom ramarna för projektet erbjuder rådgivning via Internet, telefon, e-post och informationspunkter i omårdet. Dessutom färdigställs bland annat en servicehandbok och produktkort.

Projektet hade som mål att skapa en gemensam, regional, nätverksbaserad rådgivinings- och vägledningstjänst fär vuxenutbildning. Projektaktörer var  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia samt Aikuiskoulutuskeskus Kouvola. Även TE-centralerna i Kotka och Kouvola var centrala i rollen som samarbetspartners.

Den gemensamma servicen som grundades inom ramarna för projektet bär namnet Utbildningsrådgivning Kymiedu och den erbjuder vägledning och yrkesrådgivning bland annat vid informationspunkterna, via e-post, telefon och nättjänster. Kyminedus konsolideringsplan bär namnet Aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen Kymenlaaksossa. Opin Ovi Kymi -projektin tuloksia ja ehdotus kehittämiskohteista 2012–2015. Ett avtal om skapande och utveckande av Utbildningsrådgivning Kymiedus tjänster – fortfarande på basis av delat ansvar principen – väntar på undertecknande efter projektets slut. Man vill fortsätta erbjuda tjänsten. Projektets mål är då nått.