Om marginalisering i ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve”-seminariet

Osaava ohjaus-projektet eller Centralparkens Yrkesinstitut, Erilaisten oppijoiden liitto, Orton rehabilitering, Kriminaalihuollon tukisäätiö samt Centralförbundet för Mental Hälsa rf organiserade ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve”-seminariet i Helsingfors den 22 november 2012. I seminariet som riktade sig till experter inom väglednings- och rådgivningsarbete behandlades marginalisering från olika synvinklar. Under dagen presenterades också de erfarenheter av kunskapsutbyte man fått under projektets gång.

”Enligt kunskapsutbytesmodellen delar de fem mycket olika organisationerna kunnande sinsemellan och är alltså samarbetspartners. Samarbete har ägt rum i skolningar genom Opin ovi-projektet, i seminarier, genom enskild vägledning samt i pilotgrupper. Att läroanstalterna och organisationerna slår sig samman så här är ovanligt i Opin ovi-projekten”, konstaterade Osaava ohjaus-projektets projektchef  Minna Anttinen.

Redan med en kort resursutbildning, exempelvis med Harppaus-gruppen, är det möjligt att uppnå en bättre livskontroll. Det viktigaste i dessa utbildningar är känslan av att man hör till samhället, att man är en viktig del av det och att egenvärdeskänslan återvänder och växer, betonade Jyrki Rinta-Jouppi från  Centralförbundet för Mental Hälsa rf.

”En pilotstudie i projektet har varit att skapa en studiestig för fångar. Pilotstudien har åstadkommit ett samarbete mellan fyra närfängelser och en läroanstalt, konstaterade Tuula Mikkola från  Centralparkens Yrkesinstitut.

”För att trygga kunskapsutbyte i fortsättningen är det väsentligt hur man påverkar ledningen och bland annat på detta kommer vi att koncentrera oss under våren som kommer. Jag tror att vi får åtminstone några stödformer att bestå även efter att projektet avslutats”, säger Anttinen.

Osaava ohjaus-projektet fortsätter fram till juli 2013. Till vårens verksamhet hör bland annat spridningsseminarier samt ett avslutningsseminarium den 21 mars 2013. Mer information om projektet finns på www.osaavaohjaus.fi