Läroportarna grund för ELY-centralerna som TNO-koordinerare

Överföringen av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (TNO) till ELY-centralerna för näringsliv, trafik och miljö är huvudtemat för vårterminens första podcaster från Läroporten. Ritva Kaikkonen är anskaffningschef för kunskapstjänster vid ELY-centralen i Sydöstra Finland och ansvarar för TNO-tjänsterna. Hon berättar om läget i Kymmenedalen sedan Kymmenedalens Läroport avslutats. Helena Ylisirniö vid ELY-centralen i Norra Österbotten är koordinator för projektet Osuma (sv. Fullträff). Hon och utvecklingschef Terttu Kiviranta vid Jyväskylänejdens samkommun för utbildning talar om ämnet ur både ELY-centralernas och läroanstalternas synvinkel.

I Kymmendalen fortsätter läroportens arbete inom Sydöstra Finlands Elo-forum

”Så länge Läroportsprojekten pågick utvecklades finansieringen inom ramen för ESR-finansierade projekt. Koordineringen av handledningsarbetet är något nytt för oss, men redan i oktober grundade Sydöstra Finlands ELY-central i detta syfte ett forum för livslång handledning”, säger Ritva Kaikkonen vid Sydöstra Finlands ELY.

”Den röda tråden är nätverkets styrka. Vår verksamhet bygger framför allt på klientorientering, öppenhet, kunnande och samarbete. Vi kommer med all kraft att göra nätverksaktörerna delaktiga. Vi vill eliminera de olika nätverkens överlappande verksamhet och effektivera arbetet så, att vi kan stärka välfärden i Sydöstra Finland, producera kunnig arbetskraft samt främja sysselsättning och företagsamhet. Här förenas alltså de regional-, utbildnings-, närings- och arbetskraftspolitiska synvinklarna.”

Lyssna på hela intervjun (på finska) med Ritva Kaikkonen som podcast från Läroporten!

Lyssna på podcast-intervjun från Läroporten via multimediakanalen Moniviestin – JAMK
Ladda ner Läroportens podcast till din egen dator här

Om den senare länken öppnar podcasten i browsern, ladda ner den till din dator genom att klicka på länken med högra musknappen och välja  “Tallenna”.

Läroportarna har lagt grunden för ELY-centralernas roll

”För ELY-centralen i Norra Österbotten har Osuma-projektet varit ett instrument för att utforma denna uppgift, utveckla den enligt regionens behov och ta den i bruk. Ur projektets synvinkel sett innebär detta utveckling och etablering”, säger projektkooordinator Helena Ylisirniö vid Osuma.

Utvecklingschef Terttu Kiviranta vid Jyväskylänejdens utbildningssamkommun (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) anser att Läroporten också i Mellersta Finland har spelat en viktig roll i samband med att koordinationsuppgifterna överförs på ELY-centralerna. Läroporten i Mellersta Finland har till exempel gett upphov till en grupp som utvecklar handledning på regional nivå.

”Jag har själv fungerat som gruppens ordförande, och nu när Läroporten avslutas har vi kommit överens om att gruppen i fortsättningen är Mellersta Finlands grupp för livslång handledning och att ordförandeskapet övergår till ELY-centralen.”

Lyssna på hela intervjun (på finska) med Helena Ylisirniö och Terttu Kiviranta som podcast från Läroporten!

Lyssna på podcast-intervjun från Läroporten via multimediakanalen Moniviestin – JAMK
Ladda ner Läroportens podcast till din egen dator här

Om den senare länken öppnar podcasten i browsern, ladda ner den till din dator genom att klicka på länken med högra musknappen och välja  “Tallenna”.