De nyaste publikationerna från Europeiskt nätverk för livslång vägledning

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), det vill säga policynätverket för Europeiskt nätverk för livslång vägledning presenterade sex nya publikationer i samband med den fjärde europeiska konferensen för livslång vägledning, som ägde rum på Cypern den 24 oktober 2012.

Nätverket stöder EU-medlemsländernas samarbete för att utveckla livslång vägledning samt i utbildnings-, närings- och arbetsförvaltningsfrågor. Nätverkets verksamhet bygger på EU:s resolutioner från åren 2004 och 2008 gällande ett stärkande av livslång vägledning. Nätverket grundades på uppdrag av medlemsländerna år 2007 och Europakommissionen finansierar dess verksamhet som en del av åtgärdsprogrammet för livslång utbildning 2007–2014.  Nätverket är för tillfället verksamt i 31 medlemsländer. De finländska representanterna i nätverket är Ulla-Jill Karlsson från undervisnings- och kulturministeriet samt Jaana Apiainen från arbets- och näringsministeriet. Nätverket koordineras ännu i år av Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (forskningsinstitutionen för utbildning vid Jyväskylä universitet). Raimo Vuorinen har fungerat som koordinator ända sedan nätverket grundades.

Arbetsspråket inom nätverket är engelska och således är alla publikationerna på engelska.  Medlemsländerna uppmuntras att översätta publikationerna till sina språk. Framstegen som gäller policyn för livslång vägledning i EU:s medlemsländer presenteras i nätverkets verksamhetsberättelse (Progress Report) och i sammanfattningen (Short Progress Report).  Tre andra publikationer som presenterades i oktober behandlar centrala och aktuella teman inom vägledningsbranschen, som ungdomsarbetslöshet, livslång karriärplaneringsberedskap och flexibilitetstrygghet. Dessutom har ELGPN skapat en så kallad verktygslåda (Resource Kit) att användas av beslutsfattare som ansvarar för arrangemangen kring livslång vägledning. Den här publiceras på finska senare under våren 2013. Som ett stöd vid sidan om verktygslådan har nätverket satt ihop en ordlista med 75 begrepp som är centrala för livslång vägledning.  Alla ovannämnda publikationer kan laddas ned i digitalt format via nätverkets webbsidor. Nätverket har bearbetat sina publikationer i samarbete med konsulter inom nätverket, med ELGPN:s koordinator samt med publikationsenheten vid forskningsinstitutionen för utbildning vid Jyväskylä universitet.