Utvecklande av vägledningskompetensen i arbetslivet

TOKI-projektet, som koordineras av Uleåborgs Vuxenutbildningscenter, fokuserar på att utveckla arbetslivsvägledningen genom att utbilda ledningen och utvecklarna i företag och i organisationer. Arbetslivsvägledning handlar om att vägleda vuxna arbetande personer. Vägledningen kan vara ett stöd och en hjälp i den anställdas yrkesmässiga utvecklingsprocess, då man stöter på förändringar i arbetet och då man bygger sin karriär. Vägledningen erbjuder den anställda en möjlighet att hitta mening och betydelse samt att skapa och strukturera idéer i sitt arbete.

TOKI-projektet, som koordineras av Uleåborgs Vuxenutbildningscenter, fokuserar på att utveckla arbetslivsvägledningen genom att utbilda ledningen och utvecklarna i företag och organisationer.

”Vi har arrangerat utbildningar där cirka 850 nyckelpersoner från olika arbetsplatser i Norra Österbotten deltagit. Av dem har omkring 500 deltagit i längre, det vill säga i minst en dag långa kurser. Tack vare de här utbildningarna har TOKI-projektet kunnat förmedla kunskap, olika goda exempel på händelser, praxis och vägledningskompetens ut till arbetsplatserna”, säger TOKI:s projektledare Teea Oja.

Målgrupperna för utbildningarna har varit chefer, ledare, personalchefer, planerare och andra som är med och utvecklar arbetslivet.

”Då de går på kurs hos oss så förmedlas kunskapen vidare via dem och sprids också nedåt. På det här sättet ökar kunskapen i hela arbetsorganisationen och så småningom ändrar kutymerna.” Mer information om vad TOKI-projektet går ut på finns på www.tyoelamaohjaus.fi .

Hjälp i arbetet får TOKI-projektet av lokala Opin ovi.

”OpinTori i Norra Österbotten erbjuder i första hand information, rådgivning och vägledning för dem som är intresserade av vuxenutbildning, vare sig det gäller en kompletterande utbildning eller en helt ny. Vi så att säga biträder arbetslivsvägledningen på så sätt att vi på inbjudan av företagen har kunnat gå in där och berättat till exempel om tjänsten OpinTori eller om det nuvarande arbetsmarknadsläget”, konstaterar för sin del OpinToris projektkoordinator Meri Merkkiniemi.

”Ur TOKI-projektets synvinkel är OpinToris existens av allra högsta betydelse. TOKI-projektet utbildar chefer och ledare i hur man agerar mer vägledningsmässigt, men cheferna och ledarna behöver nog en plats där de kan ställa frågor och få mer information. OpinTori är platsen jag skickar dem vidare till”, fortsätter Teea Oja.

Hör mer om Teea Ojas, Kati Korentos och Meri Merkkiniemis tankar i Läroportens podcast.

Lyssna på podcast-intervjun från Läroporten via multimediakanalen Moniviestin – JAMK.
Ladda ner Läroportens podcast till din egen dator här.

Om den senare länken öppnar podcasten i browsern, ladda ner den till din dator genom att klicka på länken med högra musknappen och välja  “Tallenna”.