Grundandet av regionala ELO-grupper framskrider i positiv anda

LAITURI-projektets utvecklingsexpert Antti Laitinen besökte Opin ovi -podcasten för att besvara frågor om den nuvarande situationen för de regionala ELO-grupperna på basis av stämningen under höstens ELY-runda.

”Man är på gång i positiv anda i regionerna. Koordinationsbehovet i regionerna har ökat också utan den yttre resultatstyrningen från ministeriet. Det allmänna behovet att tillsammans granska frågorna har alltså startat inifrån. ELY-centralernas roll varierar, i vissa regioner har ELY-centralerna varit starkt med ända från början. I andra regioner har det i stället funnits starka läroverksnätverk och ELY-centralernas roll har mer varit att iaktta och informera.”

LAITURI-projektet stöder de regionala ELO-gruppernas praktiska verksamhet genom att i detta skede genomföra konsultationsbesök i några ELY-områden, i fortsättningen möjligtvis i mer omfattande grad. LAITURI är dessutom med och genomför skolningar för ELY-TNO-nyckelpersoner tillsammans med Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia samt ELY-centralernas stödforum gällande ungdomsgarantin inkommande höst.

”Under konsultationerna deltar vi i en av regionens första träffar med ELO-gruppen och ger konsultation enligt de behov som finns i regionen. I praktiken innebär detta exempelvis en gemensam nätverksdag dit också kunder och personer som utför handledningsarbete kommer.”

Lyssna på Antti Laitinens intervju i sin helhet som Opin ovi –podcast.

Lyssna på podcast-intervjun från Läroporten via multimediakanalen Moniviestin – JAMK.
Ladda ner Läroportens podcast till din egen dator här.

Lisätietoja:

LAITURI på Opinovi.fi
LAITURI på Salmias sidor