Mellersta Österbottens Opastin betjänar privat- och företagskunder samt handledningsnätverk

I Mellersta Österbottens region har verkat två Opin ovi -projekt: Opin Ovi i Mellersta Österbotten som nu ser ut att fortsätta till slutet av juni och Opin Ovi SME som avslutades i slutet av förra året. Av dessa har den förstnämnda utvecklat informations-, rådgivnings- och handledningstjänster som fungerar med one-stop-shop -principen för de behov som vuxenbefolkningen i området har, det senare en skräddarsydd servicemodell för arbetslivets och företags behov. Som projektens samarbete har man skapat den mångsidiga nättjänsten Opastin.

”Vår nätverksliknande handledningstjänst fungerar i praktiken via webbsidan http://www.opastin.fi. Kunderna kan ta kontakt med hjälp av ’Skicka ett meddelande’-funktionen eller genom att ringa telefontjänsten”, säger Liisa Ylikorpi, projektchef för Opin Ovi Mellersta Österbotten -projektet.

”Vi har lyckats mycket bra med förverkligandet av tjänsten. Från Opastin hittas också intranet som alla konsulenter i området har tillgång till. Den jourhavande konsulenten ser vilken slags fråga kunden har skickat till Opastin och om denne själv kan besvara frågan svarar denne direkt åt kunden eller tar kontakt på annat vis. Om denne inte själv kan besvara frågan kan denne skicka den åt en annan konsulent som man vet att bättre kan besvara frågan. Kunden får på så sätt den bästa möjliga expertservicen från ett och samma ställe i enlighet med målsättningarna.”

”Opin Ovi SME:s huvudmålgrupp var den egna verksamheten och personalen vid de egna utbildningsorganisationerna, utveckling av nätverket. Företag och arbetslivet, främst personalen vid företagen, var en indirekt målgrupp. Vi ville utveckla en nätverksliknande servicemodell och en webbtjänstmiljö i anslutning till det”, säger Marjatta Kuutsa, projektchef för Opin Ovi SME.

”Vi kom fram med en gemensam webbtjänst med Opin Ovi Mellersta Österbotten -projektet. Både vanliga medborgare och företag kan kontakta Opastin som vi tillsammans utvecklat.”

Lyssna på Liisa Ylikorpis, Marjatta Kuutsas samt representanterna för delgenomförare, Marjatta Haulos och Marianne Mikkolas, diskussion om Opastin-tjänsten som Opin ovi -podcast.

Annat på nätet

Opastin