Från Läroport till Opastin

Opastin -tjänsten som skapats i Mellersta Österbottens Läroport -projekt fortsätter sin verksamhet efter att Läroport -projekten tagit slut. Områdets vuxenutbildningsorganisationers gemensamma handlednings- och rådgivningstjänst som skapats i Läroport Mellersta Österbotten och Läroport SME -projekten hittas på adressen www.opastin.fi. Opastin -tjänsten handleder och betjänar vuxna vid val av utbildning och yrke samt företag i deras skolnings- och utvecklingsbehov. Tjänsten produceras av vuxenutbildningsorganisationerna i området så att varje organisations handledare fungerar som dejour i tjänsten alltid en vecka i taget. Man svarar på kundernas frågor eller ber vid behov en annan rådgivare eller handledare att besvara frågan. Kunden ser det här som en one-stop-shop -funktion.

Vad erbjuder Opastin -tjänsten åt sina kunder?

Kunden kan kontakta handledaren genom att skicka ett meddelande eller genom att ringa till servicenumret. Ifall kunden behöver individuell handledning eller yrkesvägledning har han eller hon möjlighet att få en tid till handledning. Ifall en företagare igen behöver handledning för att utveckla sitt företags kunnande kan han om han så önskar beställa en utbildningshandledare att komma på besök till företaget och göra en kartläggning på företagets eller företagspersonalens utbildnings- eller kunskapsbehov.

På Opastin -tjänstens www-sidor hittas mångfaldig nyttig information om vuxenutbildning. Dessutom hittas områdets vuxenutbildningsorganisationers gemensamma utbildningskalender på sidan. Från utbildningskalendern hittar du snabbt utbildningsutbudet på området och kunden behöver inte ”surfa” på olika läroverks www-sidor för att hitta information. Ifall kunden igen söker en handledare, utbildare eller expert inom en viss bransch, hittas kontaktuppgifterna till dem också enkelt på sidan med hjälp av sökfunktionen.

Nätverkets arbetstagare som Opastin -tjänstens resurser

Bakom Opastin -tjänstens verksamhet är ett aktivt nätverksarbete och samarbetsfärdigheter. I början av projektet beskrev man i nätverksskolningen en idealmodell för hurdan rådgivning och handledningstjänst vi vill erbjuda åt våra kunder. Efter detta kartlade vi vilka nätverktyg vi behöver för verksamheten och vilka verktyg vi redan har i användning och hur de kan utnyttjas i Opastin -tjänstens verksamhet. Ett av målen var att tjänsten skulle framstå som en sk. one-stop-shop -tjänst åt kunden.

Uppsökande verksamhetens arbete har också varit aktivt

Förutom Opastin -tjänsten har man i Läroport -projekten också förverkligat arbete för aktivt uppsökande verksamhet. Detta arbete har förverkligats med olika metoder i samarbete med arbets- och näringsbyrån, i samband med perioder av inlärning i arbete som läroverk genomfört. Man har dessutom jobbat aktivt med olika intressentgrupper. Man har likaså i marknadsföringen förutom traditionella tidningsannonser använt också MTV3 -reklam, Webb-TV, FB-reklam och radio. Förutom detta har vi publicerat flera tidningsartiklar om Opastin -tjänstens verksamhet och vi kom till och med med i den lokala TV-stationens nyheter.

Projektchef Liisa Ylikorpi
Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla