STUDIO-projektet rusar mot slutrakan

Sommarsemestern börjar snart och också STUDIO-projektet tar paus för sommaren för att återvända pigg och livskraftig för den sista ”hundringen”. Projektet tar slut den 31 december 2013 men före det jobbas det ännu med alla krafter och skolningar genomförs ända till mitten av november.

Läsarna minns ju att STUDIO-projektet är ett skolningsprojekt fokuserat på pedagogik var man utvecklar vuxenutbildning och dess olika praxis. STUDIO-projektet hör till den riksomfattande Läroport -projektfamiljen. På initiativ av projektet har det fram tills nu genomförts mer än nittio skolningar, medan målet är 96. Vi kommer att uppnå målet och likaså kommer vi att uppnå målet för deltagare i skolningarna, dvs. 1410 personer.

Skolningarna har redan gett upphov till en publikation vid namn Meidän Helmet 2011 och i augusti-september utkommer publikationen Meidän Helmet 2. I den nya publikationen behandlar man god praxis och handlingssätt som utvecklats under skolningarna samt skolningarnas effektfullhet. Artiklarna har skrivits av STUDIO-projektets utbildare och artiklarna består av de många olika synvinklar som skolningarna har förverkligats på.

Skribenterna kommer från olika delar av Finland från alla läroverk som förverkligat STUDIO-projektet. Dessa läroverk är yrkeshögskolan HAMK, yrkeslärarhögskolan JAMK, yrkeslärarhögskolan OAMK, yrkeslärarhögskolan HAAGA-HELIA samt yrkeshögskolan Arcada. I publikationen finns också två svenskspråkiga artiklar som skrivits av två utbildare från Arcada.

Intressant med publikationen Meidän Helmet 2 är också att en av skribenterna är en lärare som deltagit i skolningen. Han beskriver i sin artikel hur han under skolningen bearbetade en utvärderingsmodell för eget kunnande samt till det hörande självvärderingsformulär för institutionsvårdarstuderande. Vid månadsskiftet augusti-september finns publikationen att få en liten mängd i tryckt form samt som elektronisk publikation som sedan kan laddas ned Läroport -webbsidan.

Analysen av STUDIO -projektets effektfullhetsförfrågan är klar. ”Skolningen kan göra en sanslös”, som en som deltog i effektfullhetsförfrågan svarade. På basis av effektfullhetsförfrågan kan man säga att STUDIO -projektets skolningar har haft effekt på dem som deltagit i skolningarna och på deras arbete. I alla skolningar har ny information förbättrat svararnas kunnande och främst av allt gett mod och djärvhet att ta i bruk nya pedagogiska metoder och praxis.

Det framgår också tydligt att skolningarna har gett åt deltagarna antingen som repetition eller som nya saker klarhet i pedagogiska grundläggande frågor. Dessa är till exempel betydelsen av uppfattningen av inlärning, människor och inlärningsstil vid val av undervisningsmetoder, planering av skolning samt då man gör skolningen mer personlig.

Skolningarnas mening kan också vara att framkalla och upprätthålla kunskap om sådana viktiga principer eller teorier som inte framgår som konkreta saker i det vardagliga arbetet. Under skolningarna har det mellan deltagarna uppkommit äkta samarbete samt nätverkande som har fortsatt också efter skolningarna. I publikationen Meidän Helmet 2 finns också en artikel om STUDIO -projektets effektfullhet.

Anita Eskola-Kronqvist
projektchef för STUDIO-projektet