Kompetent handledning -projektet avslutades

Av vuxna i risk för utslagning fick upp till en tredjedel arbete eller började studera

Det ESR-finansierade Kompetent handledning -projektet som avslutades i juli 2013 fokuserade på vuxnas risk för utslagning och till utslagningen hörande riskfaktorers överlappning. Projektet uppnådde tre betydande resultat.

Överlappningen för problem som ligger bakom utslagning känns varken ofta igen eller erkänns, och det finns inga omfattande kartläggningar av problemens överlappande natur i Finland. Kompetent handledning -projektet kartlade heltäckande sina kunders situation. Projektets kunder hade i genomsnitt 3,8 av följande problem: inlärningssvårigheter som man inte fått stöd för, mentala problem, missbruksproblem, långtidsarbetslöshet eller en kriminell bakgrund.

Samtidigt lösande av överlappande problem kräver yrkesövergripande kunnande och samarbete. I projektet utvecklade man därför en mångprofessionell modell för att känna igen och stödja vuxna i risk för utslagning. ”Harppaa elämäsi muutokseen”(fritt översatt: Ta en chans för en livsförändring) -stödmodellen testades i projektets pilotgrupper samt i arbetet med enskilda kunder. I pilotgrupperna deltog sammanlagt 73 kunder. Man nådde under två år 875 enskilda kunder.

Resultaten från en gruppaktig stödmodell som omfattade tio besök var goda. Av kursens kunder fick hela 31,5 % antingen arbete eller började studera efter kursen. Projektchef Minna Anttinen från Centralparkens yrkesinstitut betonar ändå att alla resultat från gruppstödsmodellen inte omedelbart syns. Man skulle ha behövt en längre uppföljningstid. Förutom detta utbildades i Kompetent handledning -projektet närmare 13 000 experter som är i handledande och rådgivande arbete vid arbets- och näringsbyråer, inom hälsovården, på arbetsplatser, i vuxenutbildning, KELA, försäkringsbolag, fritt bildningsarbete och vid organisationer till att känna igen vuxnas risk för utslagning alltså ”bonga dem som faller”. Man skapade också mångprofessionella nätverk för att stödja vuxna.

Till projektets bok ”Skarpataan ja harpataan” (fritt översatt: Vi skärper oss och chansar) samlade man vuxnas egna berättelser, framgångar och erfarenheter av vad tillgången till hjälp ibland blir och hänga på. Många nämner i sina berättelser som ett hinder att inlärningssvårigheter inte erkänns i olika instanser och att svårigheternas uttröttande inverkan inte förstås. Det leder sakta till många problem då man inte åtgärdar problemen i tid. Ofta försvåras vardagen ytterligare också av bristen på ekonomiskt stöd. Av de som rehabiliteras från mentala sjukdomar eller missbruk upplever många att de endast behandlas som en diagnos, inte som en människa.

I Kompetent handledning -projektet deltog: Förbundet för all inlärning, Centralparkens yrkesinstitut (administration), Stödfonden för kriminalvården, Rehab Orton Ab (fr.o.m 1.1.2013 Orton Pro) och Centralförbundet för mental hälsa. Projektet finansieras av Sydöstra Finlands ELY-central och är en del av Läroport -projekthelheten.

Tilläggsinformation: www.osaavaohjaus.fi

Minna Anttinen (Projektchef), Centralparkens yrkesinstitut,
minna.anttinen@keskuspuisto.fi, tel. 040-173 6431