Läroportarnas arbete framme i sommarens videor och podcaster

Under sommaren publicerades på Läroportskanalen video- och podcastmaterial om ett och annat Läroport -projekt samt om Läroports samarbetskumpan. Bland annat Ura Ovi ry som uppkommit som resultat av Södra Birkaland Läroports arbete, Södra Savolax Läroport, KE-TU -projektet, Västra Nylands Läroport och CIMO-Euroguidance presenterades.

Ura ovi ry fortsätter där Läroport blev

Södra Birklands Läroport avslutades i slutet av juni men arbetet som påbörjades via det på området fortsätts av Ura Ovi ry som verkar från Valkeakoski. Ura Ovi ry:s yrkesvägledningschef Minna Kotilainen samt yrkesvägledaren Tarleena Rantanen satte sig ned för en podcastintervju för att berätta vad detta i praktiken betyder.

”Ura Ovi ry är en ny slags förening för arbetslösa, som har grundats för att producera mer preventiva och förberedande än rehabiliterande service för arbetssökande”, säger Minna Kotilainen.

”Ura Ovi -projektet igen är samma som Ura Ovi -föreningen. Alla föreningar för arbetslösa finansieras med ELY-centralens sysselsättningspolitiska understöd alltid för fem år i sänder. På samma sätt får också vår förening finansiering av ELY för denna verksamhet. Med projektet – alltså denna finansiering – driver vi föreningen.”

Lyssna på intervjun i sin helhet som Läroport -podcast!

Södra Savolax betjänar på nätet och ansikte mot ansikte

Södra Savolax Läroport har strävat efter att producera på Södra Savolax området kundinriktade, av organisationer samorganiserade, med one stop shop -principen fungerande handledningstjänster för vuxenutbildning.

”Vi har producerat handledningstjänster som fungerar ansikte mot ansikte, men därutöver är våra tjänster tillgängliga till exempel per e-post, på nätet, per telefon och via Skype. Vi har dessutom bl.a. utvecklat ett formulär för att utveckla känslan av den personliga betjäningen samt utökat handledningskunskapen bland vuxenutbildarna”, berättar Södra Savolax Läroports projektchef Maarit Heinikainen i videointervjun.

På den andra videon berättar Södra Savolax Läroports serviceledare Timo Häkkinen närmare om Södra Savolax Läroports fysiska betjäningspunkt samt www.kopase.fi -webbtjänsten.

KE-TU-projektet hjälper personer som lämnat sin examen på hälft

KE-TU -projektet (Keskeytynyt opsikelu tutkinnoksi – Avbrutna studier till en examen) som fungerar från tekniska universitetet i Villmanstrand har utvecklat metoder med vilka man stödjer studerande som lämnat sin examen på hälft i att slutföra sina studier och på så sätt hindrar att en ”drop out” -situation uppstår.

”I projektet deltar 24 studerande från tekniska universitetet i Villmanstrand, vars studier antingen har avbrutits eller markant fördröjts”, berättar projektchef Sini Sarvilahti.

”Vi har ordnat kamratträffar åt dem, vilka har varit till nytta för dem för att sätta igång sina studier igen. Därutöver har vi utvecklat en uppföljningsmodell för att följa med studiernas framskridning vid universitet.”

Västra Nylands Läroport presenterar entrébetjäningsmodellen

Matti Pihlajamaa, projektchef för Västra Nylands Läroport som avslutades under sommaren samt projektarbetare Tuula Hapulahti berättar i videointervjun om projektets centrala resultat så som den gemensamma entrébetjäningsmodellen. Vad fortsätter leva efter att projektet tar slut?

Vilka har varit Västra Nylands Läroports centrala hörnstenar och problematiska frågor då? Projektarbetare Tuula Hapulahti berättar i podcastintervjun om sin undersökning där hon försökt utreda dessa.

Läs mera om Västra Nylands Läroports annorlunda avslutningsseminarium

Internationella frågor

Se också vuxenhandledningens koordinationsprojekts videor som presenterar CIMOs Euroguidance-verksamhet (på finska och svenska)

Lyssna på podcast om en bosnisk handledningssituation (på engelska)