Minns ni ännu Västra Nylands Läroports midsommar?

Västra Nylands Läroport -gäng tillbringade en trevlig sommardag i midsommarkontrollers tecken i Kisakallio Idrottsinstituts fina landskap. Genomförandet av dagen var vår uppfattning av ett slutseminarium: sökande av resultat från kontroller utan formaliteter, som utmärkt hjälp en orienteringsledare och GPS-apparater.

TTS (Työtehoseura ry) överlät ordförandeklubban åt nästa ordförande, Kisakallio Idrottsinstitut, för sex månader framåt.

Västra Nylands Läroport -gäng tillbringade en trevlig sommardag i midsommarkontrollers tecken i Kisakallio Idrottsinstituts fina landskap. Genomförandet av dagen var vår uppfattning av ett slutseminarium: sökande av resultat från kontroller utan formaliteter, som utmärkt hjälp en orienteringsledare och GPS-apparater.

Vi granskade vår gemensamma TNO-servicemodell, entrébetjäningsmodellen, dess uppkomst samt förverkligande från många olika synvinklar. I terrängen hittades kontroller där man skulle känna igen resultat som uppnåtts i Läroportarbetet. Vi funderade bl.a. på förändringsagentens uppgift och infiltration i organisationer, resultat från Läroport -verksamheten dvs. åtgärdsprogrammet och kompanjonskapsavtalet, den regionala utvecklingsarbetsgruppen som byter ordförandeskap med sex månaders mellanrum samt gemensamma TNO-skolningar som är riktade till nätverket och resultaten från dessa. Också en stor flopp fanns med, till all tur klarade vi också av den kontrollen… Allt detta har möjliggjorts av Västra Nylands Läroports samarbetsnätverk som nu fortsätter leda Läroport -verksamheten på nätverksbas.

Västra Nylands Läroports princip har varit att leda befintliga strukturer med hjälp av kompanjonskapsavtalet till allas bruk i enlighet med en gemensam verksamhetsmodell. Framgång med detta underlättar verksamheten också i kommande samarbetskonstellationer. ”Läroport -utvecklingsarbetet har för mig varit en riktig högskola i nätverksverksamhet, vilket jag nu utnyttjar som ansvarig ledare för Unga vuxnas kompetensprogram”, säger Läroports projektarbetare Tuula Hapulahti.

Med till kontrollerna fick vi meddelandet om Nylands ELO-arbetsgrupps startande. I samma veva beslöt vi om att låta information löpa mellan Nylands ELO och Västra Nylands Läroport -nätverk. Som budbärare fungerar alltid den organisation som agerar som ordförande.

Entrébetjäningsmodellen är Västra Nylands Läroports främsta produkt.

Resultat:

  1. Projektets viktigaste resultat är ett på området förverkligat gemensamt kundinriktat förfaringssätt i det inledande skedets handledning alltså den sk. Entrébetjäningsmodellen. Entrébetjäningsmodellen kom till i kaoset som infann sig i början av projektet då vi sökte efter en gemensam verksamhetsmodell. Entrébetjäningsmodellens uppkomst har fått stöd av att man känt andra aktörer på rätt sätt och på rätt nivå och på så vis ökat på informationen. Gemensamma skolningar har varit en väsentlig del av att tillsammans utveckla och utvecklas.
  2. Handlingsprogrammet för den regionala informations-, rådgivnings- och handledningsverksamheten (sk. strategin) har tagits emot och i bruk med intresse. Planen för specialstöd, modeller för sökande verksamhet (bl.a. yrkescaféverksamhet) samt vuxenstuderandes handledningsplan är modeller som kan överföras och som gynnar alla aktörer. Nätverkssamarbetet och sammankomsterna med andra regionala Läroport -projekt och det nationella koordinerande projektet fortsätter ännu. Likaså fortsätter Benchmarking-verksamheten.
  3. För att garantera ovannämnda resultats varaktighet undertecknade cheferna för de organisationerna som är med ett gemensamt kompanjonskapsavtal som innehåller förutsättningarna för att verksamheten fortsätter bl.a. med tanke på ekonomin.

Västra Nylands Läroport 2 -inpräglingsprojekt har fått en klar plats genom att efter den egentliga produktutvecklingen inprägla och sprida de resultat som man med möda fått till stånd.