Yhteisellä asialla TNO-palvelujen kehittämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat asettaneet valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän. Tämän niin kutsutun ELO-ryhmän yksi keskeisimmistä tehtävistä on edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittämistyötä. Tähän sisältyy myös yhteiskuntatakuun toteuttaminen.

”Ryhmä tiivistää eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja edistää verkostoitumista.  Alun perin yhteistyöryhmä perustettiin valtakunnallisen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin ESR -kehittämisohjelman ohjausryhmäksi”, taustoittaa työmarkkinaneuvos Teija Felt TEMistä.

”ELO-ryhmään on koottu kaikki oleelliset niin valtakunnalliset kuin alueelliset ohjausalan toimijatahot Suomessa. Kaikki ovat nyt yhteisellä asialla”, toteaa johtaja Kirsi Kangaspunta OKMstä.

”Ryhmän tavoitteena on myös ESR-hanketoiminnan ja valtakunnallisen kehittämisen kytkeminen lähemmäksi toisiaan.”

Ohjaus- ja yhteistyöryhmän toimikausi on 1.9.2011–31.1.2015. Ryhmän toimintaa suuntaavat valtakunnalliset elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset.

”Niiden mukaisesti kaikki hallinnonalat ja toimijat vaikuttavat samaan suuntaan elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen parantamiseksi ja saatavuuden edistämiseksi”, Felt kiteyttää.

”Lisäarvona on, että ELO-ryhmältä tulevat valtakunnalliset puitteet alueelliselle elinikäisen ohjauksen yhteistyön kehittämiselle”, täydentää sivistystoimen ylitarkastaja Michael Mäkelä Länsi- ja Sisä-Suomen AVIsta.

Lisätietoa valtakunnallisesta ELO-ryhmästä löydät osoitteesta www.opinovi.fi/eloryhma.