Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 (Livslång handledning i Finland 2013) samlade professionella handledare

Header_8_2013_matala

Seminaarikuva1I början av oktober samlades 250 proffs inom handledningsbranschen i Tammerforshuset för ett intressant och mångsidigt, två dagar långt evenemang. Seminariet Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 erbjöd ett digert informationspaket, som bl.a. innehöll information om ELY-centralernas koordination av verksamheten inom Livslång handledning, det internationella samarbetet inom handledning samt, naturligtvis, Läroport-projekten. Evenemanget fungerade som avslutningsseminarium för hela det utvecklingsprogram som lotsat Läroport-projekten.

Videoupptagningar av seminarieföredragen och föredragens diamaterial återfinns på seminariets Internetsidor www.opinovi.fi/ohjaus2013. Videomaterial finns också på seminariets egen Youtube-kanal samt, naturligtvis, på Läroport-kanalen.

Läroport-kanalen innehåller också två gallupvideon, där seminariedeltagarnas åsikt om handledningens dagsläge, och om hur var och en kan arbeta för saken i sitt eget arbete, efterfrågas

Under seminariet gav Erno Hyvönen, projektplanerare för unga vuxnas kunskapsprojekt, en videointervju, där han berättade om kunskapsprogrammets mål och uppstart.

Koordinaatti (Koordinaten) utvecklar informations- och rådgivningstjänster för unga

IMG_0947Koordinaatti, utvecklingscentralen för ungas informations- och rådgivningstjänster, är en av de tjänste- och utvecklingscentraler inom ungdomsverksamhetsbranschen som undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt. Utvecklingscentralen grundades år 2006 och fungerar som en del av Uleåborgs stads ungdomstjänster. Centralens målsättning är att alla ungdomar som är bosatta i Finland skall ha tillgång till informations- och rådgivningstjänster av hög kvalitet.

Informations- och rådgivningsarbetet som riktas till unga är ett förebyggande arbete, som erbjuder en målinriktad bastjänst, där yrkesskicklig personal står till tjänst med information, handledning och rådgivning i olika frågor och situationer i de ungas liv. Tjänsterna produceras av kommuner och organisationer. Arbetsformen stöder de ungas uppväxt, självständighet och välmående. Tjänsterna anpassas efter klientens behov av information och stöd. Övriga målgrupper för dessa tjänster är även de ungas föräldrar och personer som arbetar med ungdomar. Koordinaattis tjänster hittar du på adressen: www.koordinaatti.fi/toimipisteet.

Tjänsten Opastin (Vägvisaren) vägleder till studier och företagstjänster

Tjänsten Opastin.fi i Mellersta Österbotten förbättrar möjligheterna för vuxenstuderande och företag att hitta lämpliga utbildningar eller att fråga råd om utbildningar och utvecklingstjänster. Tjänsten erbjuder också personlig rådgivning enligt klientens behov.

Opastin-tjänstens hemsidor finns på adressen www.opastin.fi. Du kan kontakta tjänstens rådgivare per telefon eller genom att skicka ett meddelande via www-sidorna. Rådgivarna och handledarna kan också vara i kontakt med kunderna genom Adobe Connect Pro.

Läroport-biblioteket samlar Läroport-publikationerna på ett ställe

Opinovi_kirjastoLetar du efter information om Läroport och dess resultat eller är du annars bara intresserad t.ex. av utveckling av handledarkunskaper eller av nätverksbildning? Det elektroniska Läroport-biblioteket innehåller Läroports publikationer, guider och rapporter.

Under hösten har nya publikationer kommit ut, bl.a. genom projekten STUDIO, OSUMA, och Osaava ohjaus. Biblioteket innehåller, förutom dessa publikationer, även en mängd material från såväl nationella som lokala Läroportar. Biblioteket kommer att utvidgas och kommer i framtiden att innehålla länkar även till annat material än sådant som producerats av Läroport. Redan nu innehåller biblioteket t.ex. det europeiska ELPGN-nätverkets verktygslåda för livslång handledning.

Läroport-biblioteket på Opinovi.fi-sidan