Elinikäisen ohjauksen linjauksia – TNO-asiantuntijoiden tapaaminen Salmiassa 4.-5.11.2013

Header_9_2013_matala

TNO-asiantuntijat kokoontuivat Salmiaan 4.-5.11.
TNO-asiantuntijat kokoontuivat Salmiaan 4.-5.11.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia sekä LAITURI-projekti kutsuivat alueelliset TNO-asiantuntijat toiselle koulutusjaksolle jatkamaan alueellisten ELO-ryhmien toiminnan suunnittelua yhdessä. Kaikki ELY-keskukset ja kaksitoista TE-toimistoa olivat edustettuina. Päivien ohjelmassa käytiin läpi eurooppalaisia ja kansallisia näkymiä, ELO-toiminnan vaiheita eri alueilla sekä ELO-verkostotyön tukitoimia ja suuntautumista tulevaan. Päivien aikana tarkasteltiin myös sitä, mikä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää alueellisessa ELO-toiminnassa kansallisten strategisten linjausten näkökulmasta.

TEM ja OKM ovat hyvin samanmielisiä ELO-toiminnasta. Valtakunnallisen ELO-ryhmän näkökulmasta katsottuna ELO-toiminnassa on selvästi menty eteenpäin; asiat ovat jäsentyneet ja fokusoituneet. Toiveena on, että alueelliset ELO-ryhmät voisivat jatkossa tehdä yhteistyötä ja sitä kautta syntyisi yhteisiä malleja ja toimintatapoja. ELO-ryhmien tehdyt ja tekeillä olevat toimintasuunnitelmat täsmentävät tilannetta ja ministeriö on luvannut antaa jatkossa ohjeistusta. Ministeriöiden viestinä on, että ELY-keskukset panostaisivat ELO-toimintaan korkealla prioriteetilla. TNO-asiantuntijat vastaavasti toivovat avointa tiedottamista valtakunnallisen ELO-ryhmän työskentelystä.

Ministeriöt suunnittelevat parhaillaan tulevaa ohjelmakautta, jossa alueellisten ohjauspalvelumallien tukeminen tulee myös keskiöön. Nuorisotakuun eteenpäin vieminen saa tukensa mm. NAO-toiminnasta, joka on edennyt hyvin. (NAO – Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutushanke, jonka kohderyhmänä ovat 20 – 29 -vuotiaat nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).