Opin ovi -klinikalla ennakoitiin tulevaisuuden ohjausta

Header_9_2013_matala

Viime viikon Opin ovi -klinikka keräsi reilut parikymmentä ihmistä Tampereelle kuuntelemaan asiaa ennakoinnista. Koulutuspäällikkö, Get a Life -hankkeen projektikoordinaattori Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta puhui tulevaisuusohjauksesta – ja toisaalta ohjauksen tulevaisuudesta.

Leena Jokinen
Koulutuspäällikkö Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta puhui klinikalla tulevaisuuden ohjauksesta.

Jokisen mukaan tulevaisuus tulee olemaan asiakas- ja kuluttajalähtöisempi. Työnteossa korostuvat palveluvaltaisuus ja yhteistyön merkitys. Ohjausta tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti silloin, kun rakennetaan merkityksellistä kokonaisuutta yksilön sisäisen ja ulkoisen maailman kakofonisista viesteistä.

”Ohjaustyössä emme voi sanoa ohjattavalle mitään varmaa tulevaisuuden suhteen, koska tulevaisuus on jatkuvasti muutoksenalainen. Tulevaisuusajattelussa tiedämme ehkä jotakin, mutta kokonaisuudet jäävät erinäisten muutostekijöiden vuoksi epäselviksi.”

Tulevaisuusajattelu on Jokisen mukaan asioiden kuvittelua laajemmin.

”Sen sijaan, että pohdittaisiin ohjattavan seuraavia askelia, tulevaisuusajattelussa avataan mahdollisten seurausten kirjoa laajemmin. Mitä kaikkea tulevaisuus voi tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle?”

Get a Life -hankkeessa on tarkoitus tuottaa pelinomainen verkkotyökalu korkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelun välineeksi. Hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Ennakointisivuja löytyy ympäri Suomea

Opetushallituksen rahoittaman valtakunnallisen ENSA (Ennakointiyhteistyö aikuiskoulutuksessa) -hankkeen projektipäällikkö Petri Sotarauta Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta esitteli klinikalla koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin hyviä käytäntöjä.

”Hyvänä asiana voi pitää, että ennakointisivustoja on rakennettu lähes joka maakuntaan. Niiltä löytyy paljon määrällistä tietoa, vaikka laadullisen tiedon rooli onkin jäänyt pienemmäksi. Ne ovat joka tapauksessa erinomaisia tietopankkeja ennakoinnista kiinnostuneille.”

Lisäksi klinikalla kuultiin STUDIO-projektin projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvistin ajatuksia ja ohjeita tiedonkeruusta projekteissa. LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö esitteli ELY-keskusten ELO-ryhmien tilannetta kartoittaneen kyselyn vastauksia. Vastauksia oli saatu kaikista 15. ELY-keskuksesta.

Klinikan palautteet olivat innostuneita

Klinikan vieraat olivat tyytyväisiä päivän antiin.
Klinikan vieraat olivat tyytyväisiä päivän antiin.

”Tulevaisuus-teema oli onnistunut aihevalinta, esitykset toivat sopivasti esiin erilaisia näkökulmia”, eräässä klinikkapalautteessa sanottiin.

Kiitosta tuli myös mahdollisuudesta vaihtaa kuulumisia itselle tärkeistä aiheista.

”Aina on hyvä keskustella kollegojen kanssa. Hyvä vaihtaa tietoja ja kuulla muiden toiminnasta. Saada hyviä vinkkejä omaan työhön.”

Koordinaatioprojekti sai myös vinkkejä ja ideoita ensi vuoden klinikoita varten.

”Hirveän hödyllistä on saada tietää muiden kokemuksia, niin hyviä käytänteitä kuin mokiakin. [Opin ovi -]projektipäällliköiden/henkilöstön tapaamiset voisi hyvin yhdistää klinikoihin.”

Tulevien klinikoiden teemoiksi toivottiin mm. uuden ohjelmakauden haasteita, verkostojen kiinteyttämistä projektien päätyttyä sekä päättyvän kehittämisohjelman kokonaisuuden arviointia.

Klinikan diat löytyvät osoitteesta www.opinovi.fi/klinikat. Klinikan muistio ja videot julkaistaan samalla sivulla lähiaikoina.