Vem läser Läroportens webbsidor?

Header_9_2013_matala

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.
Opinovi.fi-sidorna har sammanlagt haft 24 725 besökare i år.

Koordinationsprojektet för vuxenhandledningen upprätthåller flera olika sidor på nätet där de presenterar Läroport-projektens arbete och fina resultat. Vem följer dessa sidor på nätet?

Opinovi.fi-sidorna har sammanlagt haft 24 725 besökare i år. Om man räknar bort upprepade besök av samma människor, uppgår antalet besökare till 16 303 under årets lopp.

Dessa besökare kan delas upp i tre grupper på basen av vilket nätverk de använder då de surfar på sidorna. Ungefär 30 % av besökarna kommer via läroanstalternas eller kommunernas nätverk – de största enskilda läroanstalterna är yrkeshögskolan i Jyväskylä (1 850 besökare under året) och yrkeshögskolan i Rovaniemi (480 besökare). Ungefär 10 % av webbsidans läsare kommer via de statliga ämbetsverkens nätverk, största enskilda nätverket står statskontoret för (1 937 besökare).

Antalet besökare på webbsidan var högre än vanligt i början av hösten, eftersom man då hade en effektiv marknadsföring av Livslång handledning i Finland -seminariet.

KE-TU-projektet (Examen av avbrutna studier) utvecklar uppföljningen av studiernas framfart

Koulutuspäällikkö Terho Lassila sekä KE-TUn projektipäällikkö Sini Sarvilahti.
Terho Lassila och Sini Sarvilahti.

Vid Villmanstrands tekniska universitet startade man den 1.4.2011 KE-TU-projektet, vars mål var att utveckla en verksamhetsmodell för universitetet som stöder studenter att bli klara och att få de studenter som avbrutit studierna att slutföra dem.

På basen av de frågor som studenterna tidigare år ställt fanns det behov för projektet. De upplevde att studier som lämnat på hälft var betungande och småningom dök den känslan upp t.ex. i samband med förändringar i karriären.

Genom erfarenheter av KE-TU-projektet kan vi konstatera, att oavslutade studier kan slutföras även efter flera års paus. Genom att kontinuerligt följa upp studiernas framfart kan man lättare lägga märke till situationer där studenten är i behov av handledning och stöd.

Den nya finansieringsmodellen för universiteten som utbildnings- och kulturministeriet fastställt från och med år 2013, förutsätter även uppföljning av erhållna studiepoäng samt avlagda examen.

Vid Läroport-kliniken förutsåg man framtidens handledning

Leena Jokinen.
Leena Jokinen.

Förra veckans Läroport-klinik samlade ett tjugotal personer till Tammerfors för att lyssna på det här med att förutse. Utbildningschefen, Get a Life -projektets projektkoordinator Leena Jokinen från Åbo universitets framtida forskningscenter, talade om framtidshandledning – och å andra sidan om handledningens framtid.

”I handledningsarbetet kan vi inte säga något säkert om framtiden till den som handleds, för framtiden är under ständig förändring. I framtidstankarna vet vi kanske något, men helheten förblir otydlig på grund av olika förändrande faktorer.”

I responsen fanns önskemål om teman till kommande kliniker, bland annat utmaningar i den nya programperioden, fixering av nätverken efter avslutat projekt samt helhetsutvärdering av avslutat utvecklingsprogram.

Riktlinjerna för Livslång handledning – kartläggning av den regionala Livslång handledning -verksamheten vid TNO-specialisternas (Tieto, neuvonta ja ohjaus – ’Information, rådgivning och handledning’) möte i Salmia 4.-5.11.2013

TNO-asiantuntijat kokoontuivat Salmiaan 4.-5.11.
TNO-specialisterna i Salmia.

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia har tillsammans med LAITURI-projektet bjudit in de regionala TNO-specialisterna för ett andra utbildningstillfälle. Man ville tillsammans fortsätta planeringen av de regionala Livslång handledning-grupperna. Alla ELY-centraler och tolv TE-byråer var presenterade. På programmet stod europeiska och nationella utsikter, Livslång handledning -verksamhetens skeden på olika områden samt Livslång handledning -nätverkets stödfunktioner och framtida inriktning. Under dessa dagar undersökte man även, ur ett nationalstrategiskt perspektiv, vad som är aktuellt och viktigt just nu i den regionala Livslång handledning -verksamheten.

TEM och OKM var väldigt eniga angående Livslång handledning -verksamheten. Enligt den riksomfattande Livslång handledning -gruppen har man klart gått framåt inom verksamheten; saker och ting är strukturerade och fokuserade. Önskemålet är, att de regionala Livslång handledning -grupperna i framtiden skulle kunna samarbeta och på så sätt få gemensamma modeller och handlingssätt. Livslång handledning -gruppernas utförda och nuvarande verksamhetsplaner preciserar situationen och ministeriet har lovat ge handledning i framtiden.

Läroport Nylands ELY-central på forskningsresa till utbildningsmässan i Berlin

Koulutusesittelijöitä Berliinin koulutusmessuilla
Marktplatz Bildung Berlin har blivit en etablerad händelse i Berlin.

Cheferna för Nylands ELY-centrals egna produktionsplaner, Läroport- och NyFärdighet -projekten, bekantade sig med utbildningsmässan i Berlin 17.10.2013. Målet med resan var att bekanta sig med utbildningsmässans utbud och verksamhetsmodeller.

Marktplatz Bildung Berlin har blivit en etablerad händelse i Berlin. Mässan erbjuder information om utbildning, praktik, livslångt lärande, databaserad utbildning och om utveckling av olika färdigheter. Mässan fungerar som forum för informations- och kunskapsutbyte för bland annat industrin. De erbjuder företagen möjligheten att presentera sitt arbete inför en stor publik. Utbildningsmässan ordnas två gånger i året, på våren och hösten. På den senaste utbildningsmässan i mars 2013 hade man ungefär 3000 besökare.

I Tyskland har man som tradition att samarbeta med den offentliga sektorn, utbildarna, fackförbunden i kunskapsfrågor angående arbetskraften, t.ex. inom industribranschen. Som arrangörer av utbildningsmässan nämns bl.a. handelskammaren, hantverkarnas handelskammare samt företagens och institutens samarbetsnätverk.