STUDIO-loket anländer till stationen 31.12.2013 kl. 24.00

Header_10_2013_matala

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen.
Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen.

Studio-projektet har gjort sitt. För att låna namnet på föreställningen Pecha Kucha, som vi uppträdde med under Livslångt lärande i Finland-seminariet, har STUDIO-projektet verkligen varit en dragare, som har ilat runt i Finland under åren 2008-2013. Den ena utbildningsvagnen efter den andra har kopplats till loket. Sammanlagt har det funnits 95 vagnar, utbildningar. Ungefär 1500 resenärer har rest med vagnarna, så en rätt så stor mängd kunnande, i form av kunskap och färdigheter, har följt med till olika arbetsplatser.

Kvantitativt förverkligades flest utbildningar inom helheten att utvecklas som vuxenutbildare – pedagogiskt ledningskunnande. Som god tvåa kom utbildningar inom social media, utbildningar inom individualisering samt utbildningar inom arbetslivskunskap och ökande av arbetslivsfärdigheter. Under utbildningarna testades och utvecklades nya utbildningsmodeller och utbildningspraxisen. Dessa finns alla presenterade i Meidän Helmet- och Meidän Helmet II -publikationerna. Båda kan laddas ner som e-publikation www.opinovi.fi/julkaisut. I fortsättningen kommer utbildningsmodellerna och -praxisen att användas i alla fem delförverkligares (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/Aokk, JAMK/Aokk och OAMK/Amok) kompletterande utbildningar. De kommer också att utvecklas ytterligare.

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen, STUDIO-projektet

Att lära sig genom att göra -projektet stödde utbildning bland fångar

Tekemällä oppiiAtt lära sig genom att göra -projektet, som har främjat fångarnas utbildningsmöjligheter, avslutas vid årsskiftet. Projektet förverkligades genom Kiipulan ammattiopistos och Ammattiopisto Tavastias samarbete. Under projektets gång hade man ett nära samarbete med personerna, som leder fångarbetet, inom Vånå fängelse, Forststyrelsen, Tavastehus stad och Museiverket.

Projektets utgångspunkt var tanken att fångarnas ansökning till utbildningar skulle kunna främjas med en professionell och rätt tajmad ledning. Fångarnas möjligheter att studera redan under fängelsetiden kan man igen utvidga genom att göra fångarnas arbetsverksamhet till inlärning. Som målgrupp för projektet hade man personer som leder fångar inom olika organisationer, från fängelser till läroanstalter, arbetsförvaltning och företag.

Under projektets gång var målet att utveckla och beskriva bl.a. fångarnas studie- och sysselsättningsväg, verksamheten av ett stödande professionellt nätverk, verksamhet innanför fängelset som riktar sig mot studier och yrke, att göra arbetsverksamheten till inlärning under fängelsetiden, fångarnas arbetsintensiva studiehandledning och förverkligande vid läroanstalterna samt utbildning för arbetsplatshandledarna. Sammantaget uppnåddes Att lära sig genom att göra-projektets mål och verksamheten upplevdes som nyttig.

Nycklarna med! – Satakuntas Läroport upphör

Anu Hellesuo, Elina Harju-Vahekoski, Liisa Sarasoja och Ulla-Maija Heino.
Anu Hellesuo, Elina Harju-Vahekoski, Liisa Sarasoja och Ulla-Maija Heino.

Dörrarna till Satakuntas Läroport öppnades 1.8.2009. Projektet koordinerades fram till 31.12.2012 av Björneborg stad, Satakuntas läroavtalscenter. Koordineringsansvaret flyttades över på WinNova Länsirannikon Koulutus Ab från och med 1.1.2013. Projektet förverkligades i samarbete med Sataedu Satakuntas utbildningssamkommun. Som delfinansiärer stod Europeiska socialfonden och Satakuntas ELY-central.

Till en början hade vi problem. Det fanns ingen gemensam praxis för vuxenhandledningen och handledningsverksamheten var splittrad. Handledarna hade inte tillräcklig kunskap om andras handledningstjänster. En vuxen som var intresserad av studier visste inte var man kan få handledning, och ofta gick handledningen till så att man slussades från person till person eller från dörr till dörr. För att öppna detta lås främjade Läroporten de verksammas nätverkande och utvecklade informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna för vuxenutbildningens ansökningsskede.

Vid Satakuntas Läroport gjorde man upp gemensamma spelregler för ansökningsskedet till vuxenutbildning, tno-strategin (information, rådgivning, handledning-strategin). Med dessa spelregler skapades en gemensam förståelse för tyngdpunkterna för vuxenutbildningens handledning och ytterligare utveckling. I strategin betonar man en koordinerad nätverksmässig tno-tjänst (informations-, rådgivnings- och handledningstjänst), utveckling av den vuxnas egna yrkesskicklighet, upprätthållande av handledarnas kunnande samt jämlik tillgång till tno-tjänsterna.

Satakuntas Läroport kartlagde områdets tno-aktörer och tjänsterna som de erbjuder. Aktörerna och tjänsterna samlades ihop till en elektronisk servicekarta och Sataovi.fi öppnades.

Satakunta, OpinVerkko och förutseende framme i nya videor och podcasts

I Läroport-portalens nya videor och podcasts presenteras samarbetet mellan Satakuntas Läroport och Elo, handledningens förutseende samt OpinVerkkos och arbetslivets utbildningsrådgivare.

Projektchefen Ulla-Maija Heino berättar om det egna projektets utgångspunkter, mål och resultat i videopresentationen för Satakunta Läroport. I podcast-sändningen som behandlar det geografiska ELO-samarbetet får hon sällskap av Juhani Sundell från Satakuntas ELY-central och av Läroportens projektaktör Liisa Sarasoja. Hur har Läroportens nätverk tagits i beaktande i ELO-gruppens arbete i Satakunta?

Vid den senaste Läroport-kliniken talade man om förutseende och framtidshandledning. Klinikens stjärngäster Leena Jokinen och Petri Sotarauta funderade tillsammans över dessa frågor i en podcast-intervju, och även andra videoinspelningar från klinikframträdanden finns på nätet. OpinVerkkos projektchef Antti Lehkonen berättar i videopresentationen om sitt projekt bl.a. om vem arbetslivets utbildningsrådgivare egentligen är och hur man strävar efter att etablera utbildningsrådgivarnas verksamhet.