Miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa?

Header_1_2014_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti kuvasi Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa videon, jossa seminaarivierailta tiedusteltiin heidän näkemyksiään ohjauksen tilasta tämän päivän Suomessa. Koska kysymys on hyvä, päätimme esittää sen vielä erikseen muutamille ohjauksen asiantuntijoille.

Ohjauksen arvostus kasvanut

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian erikoissuunnittelija, dosentti Jussi Onnismaa näkee ohjauksen tilan moninaisena.

”Ohjauksen asema on paljon vahvempi kuin vielä 90-luvulla. Kun silloin puhuimme kollegoidemme kanssa ohjauksen puoletta, aihetta ei pidetty relevanttina – se jäi tärkeämpänä pidettyjen asioiden jalkoihin. Tänä päivänä arvovaltaiset kansainväliset tahot kuten OECD ja EU-komissio puhuvat elinikäisen ohjauksen puolesta. Työmarkkinat eivät voi toimia ilman erilaisia tukimuotoja. Täten ohjaus otetaan vakavammin kuin ennen, myös resurssien jakajien ja päättäjien keskuudessa.”

Ohjauksen arvonnoususta huolimatta tilanne ei kuitenkaan ole tällä hetkellä pelkästään ruusuinen.

”Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja TE-toimistojen virkailijat kertovat, että käytännön tilanteessa aika asiakkaan ohjaukseen ei ole riittävä.”

Yhteistyö on ohjauksen haaste ja mahdollisuus

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian rehtori Ari Hyyryläinen näkee tulevaisuuden haasteena eri toimijoiden yhteistyön.

”Tällä ohjelmakaudella opetuspuolen ja TE-hallinnon ihmiset ovat opetelleet tekemään työtä yhdessä, mutta jatkossa uutena mukaan tulevana elementtinä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ihmiset. Sitä kautta nousee haastava kysymys, mitä tämä yhteistyön kautta toteutettu ohjaustyö oikein on?”

Toisaalta samassa yhteistyössä piilee Hyyryläisen mielestä myös tulevaisuuden suurin mahdollisuus.

”Yhteistyö on mahdollisuus silloin, kun ymmärretään, että kyse ei ole kilpailusta ja että yhteistyön kautta päästään tekemään jotain laadukasta. Kun tekemisessä löytyy yhteinen sävel ja me täydennämme toinen toistemme palveluita, tilanne on hyvä. Kolme toimijatahoa – OKM:n, TEM:n ja STM:n hallinnonalat – löytävät toisensa.”

Asiakasnäkökulma kaiken lähtökohdaksi

”Oikeat kansalais- ja asiakastarpeet on osattava tunnistaa ja niihin tulee vastata oikealla tavalla.”, sanoo projektipäällikkö Sakari Saukkonen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

”Meillä on kova tahto kehittää sähköisiä palveluita, ja tämä on monella tapaa hyvä asia: se lisää esimerkiksi saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Samaan aikaan tulee kuitenkin tunnistaa, etteivät kaikki ihmiset välttämättä hyödy parhaiten juuri tämäntyyppisestä palvelusta. Muitakin vaihtoehtoja tulee olla.”

Myös ohjauksen mahdollisuuksia tulisi Saukkosen mielestä katsoa asiakasnäkökulmasta.

”Tällä tavoin tuotamme sellaisia palveluita, jotka palvelevat aidosti asiakkaiden tarpeita, eivät ainoastaan näytä asiantuntijoista hyvältä.”

Ohjauksen tila -videosarja jatkuu vuoden mittaan. Miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa sinun mielestäsi? Kommentoi ja keskustele.

Tekijä: Jaakko Rousu.