Ohjausta kehitetään myös seuraavalla rakennerahastokaudella

Header_1_2014_matala

Suomen seuraavan rakennerahasto-ohjelman toteutus alkaa toukokuussa. Hallitus on tähän mennessä hyväksynyt rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjaus on rakennerahasto-ohjelmassa esillä nuorisotakuun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -kehittämisohjelman myötä.

Ohjaamo-malli ja valtakunnallinen uraohjauspalvelu verkossa nuorisotakuun tueksi

Erityisiä tulevan rakennerahastokauden tavoitteita ovat monialaisen Ohjaamo-palvelumallin toteuttaminen valtakunnallisesti sekä valtakunnallisen uraohjauspalvelun aikaansaaminen verkkoon. Tämä valtakunnallinen verkkopalvelu kytkettäisiin toisaalta NUOVE-projektin aikaansaamaan urapuhelinpalveluun, toisaalta SADe-ohjelman Opintopolku.fi-hankkeeseen.

Ohjaamo tarkoittaa matalan kynnyksen palvelupistettä, joka koostuu moniammatillista ohjausta ja tukea tuottavasta ohjaamosta sekä sen taustalla olevasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamo-malli pyrkii yksinkertaistamaan ja keskittämään jo olemassa olevia palveluita sekä poistamaan päällekkäistä toimintaa.

Ohjaamon palvelut on suunnattu ensisijaisesti vailla koulutuspaikkaa oleville nuorille, keskeyttämisvaarassa oleville tai opintonsa jo keskeyttäneille nuorille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Ohjaamoihin pyritään kytkemään myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ja esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

Tarkoituksena on jo kokeiltuja malleja hyödyntämällä luoda pysyvät toimintamallit kaikille alueille. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on tässä tärkeässä osassa. Ohjaamo-mallien kehittämistoiminta tukee valtakunnallisen nuorisotakuun toimeenpanoa.

Siirtymävaiheet sujuvimmiksi

VerkostoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima Osuvaa osaamista -kehittämisohjelma pyrkii lisäämään koulutukseen osallistumista, lyhentämään opiskeluaikoja ja pidentämään työuria, helpottamaan siirtymävaiheita koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työhön sekä työstä koulutukseen ja kehittämään aliedustettujen ryhmien osaamista ja perustaitoja.

Siirtymävaiheiden sujuvoittamisen lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen asemaan. Korkeakoulutettujen työttömyys on viimeisen vuoden aikana noussut, vastavalmistuneiden kohdalla 35 prosenttia. Opiskelijan työllistymiseen saama tuki taas vaihtelee korkeakoulun, opiskeltavan alan sekä opiskelupaikkakunnan mukaan.

Osalla aikuisväestöstä nyky-yhteiskunnan perustaitojen – lukutaito, numerotaidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot – hallinta on niin heikkotasoista, että se vaikeuttaa täysipainoista toimintaa työssä ja arjessa. Kehittämisohjelman osana toteutettava Aikuisten osaamisohjelma pyrkii parantamaan näiden aikuisten taitoja sekä kehittämään ja juurruttamaan tähän liittyviä toimintamalleja.

Kaiken tämän tueksi tarvitaan monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluosaamista, jota tämänhetkiset TNO-rakenteet eivät aina riittävästi tue. Siksi myös näiden rakenteiden parantaminen ja erilaisten ohjausmallien sekä TNO-työtä tekevien ohjausosaamisen kehittäminen on osa kehittämisohjelmaa.

Hankehallinnossa uudistuksia

Rakennerahastohallinto uudistui vuoden alusta siten, että hankkeiden hanke- ja maksatuspäätökset tehdään jatkossa neljässä ELY-keskuksessa: Pohjois-Suomessa Pohjois Pohjanmaan ELY-keskuksessa Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskuksessa Jyväskylässä ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa.

Uudistus ei kuitenkaan vaikuta asiakkaiden asiointiin, vaan he saavat esimerkiksi hankehakemuksiin liittyvää palvelua edelleen oman alueensa ELY-keskuksesta. Päätökset valmistellaan alueellisissa ELY-keskuksissa ja lähetetään hallinnoivaan ELY-keskukseen lopullisia päätöksiä varten.

EURA 2014 -tietojärjestelmässä taas siirrytään täysin sähköiseen hankehallintoon. Tuen hakeminen edellyttää hakijalta verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Hakemuksia ei enää voi toimittaa paperilomakkeilla.

Katso myös

Rakennerahastot Facebookissa
Tulevan Rakennerahasto-ohjelman valmistelu TEM:n sivuilla