Asiakkaan tarpeet tulevaisuuden ohjauksen lähtökohta

Header_2_2014_matala

Opin ovi -kanavan uusissa haastatteluvideoissa pohditaan ohjauksen tulevaisuutta. Florida State Universityn psykologian professori James P. Sampson pohtii ohjaajan roolin muuttumista ja niitä uusia ajattelutapoja, joita verkossa ohjaustyötä tekevältä vaaditaan. Uudenmaan TE-toimiston psykologi Raimo Lahti puolestaan toivoo, että tulevaisuuden ohjaus lähtisi liikkeelle asiakkaiden tilanteesta.

Verkko-ohjaus vaatii uudenlaisia ajattelutapoja

Psykologian professori James P. Sampson on tutkinut ohjausta 32 vuotta Florida State Universityssä. Hän on kehittänyt kognitiiviseen informaatioteoriaan pohjautuvaa urasuunnittelumallia, mutta lisäksi hän on ollut jo pitkään kiinnostunut informaatioteknologian käytöstä ohjauksen apuvälineenä.

”Moderni teknologia antaa meille mahdollisuuden tehdä entistä parempaa uraohjausta. Tietokonesimulaatiot voivat auttaa asiakkaita hahmottamaan, millaista on tehdä tiettyä työtä. Toisaalta voimme verkon kautta jakaa tietoa aivan eri tavalla kuin ennen ja saada yhteyden sellaisiinkin ihmisiin, jotka eivät tavallisissa yhteyksissä apua pyytäisi.”

Sosiaalisessa mediassa Sampson näkee ohjaajille mahdollisuuden osallistua niihin keskusteluihin, joita ihmiset valinnoistaan käyvät.

”Ohjaajan rooli on sillä tavalla muuttumassa, että ohjaajista on tulossa erityisesti valinnantekoprosessin asiantuntijoita siinä, missä he ennen olivat uratiedon asiantuntijoita.”

Perinteisen kasvokkain tapahtuvan ohjauksen tarve ei Sampsonin mukaan kuitenkaan katoa mihinkään.

”Aina tulee olemaan tarve ohjaukselle, jossa ohjaajan ja asiakkaan välinen suhde rakennetaan ajan kanssa useiden ohjauskäyntien kautta. Haasteena tulee olemaan tällaista ohjausta tarvitsevien ihmisten löytäminen. Toisaalta myös internetin välityksellä tapahtuva etäohjaus voi olla henkilökohtaista ja samalla tapaa asiakkaan ja ohjaajan välistä luottamussuhdetta rakentavaa. Tämä vain vaatii uudenlaisia ajattelutapoja.”

Opin ovien Suomessa tekemää kehittämistyötä James P. Sampson on seurannut alusta asti. Hän on tyytyväinen näkemäänsä.

”Koko tämä kehittämisohjelma on ollut hyvin suunniteltu ja luotettavaan tutkimustietoon pohjautuva kokonaisuus. Avun tarpeessa olevia asiakkaita on lähestytty monelta eri kantilta ja mediateknologioita on käytetty innovatiivisesti hyväksi. Nyt suurena haasteena on aikaansaannoksia koskevan tiedon levittäminen. Se ei ole aivan helppoa!”

Ohjauksen lähdettävä asiakkaiden tilanteesta

Ohjauksen tila -videosarja jatkuu! Tällä kertaa kysymyksiin ohjauksen tulevaisuudesta vastaa Uudenmaan TE-toimiston psykologi, psykologian tohtori Raimo Lahti.

”Ohjauksen tila tänä päivänä on ymmärtääkseni varsin hyvä esimerkiksi oppilaitospuolella. Ohjaushenkilöstä on saatu lisää ja esimerkiksi nuorisotakuulle on saatu uutta rahoitusta. Sen sijaan TE-hallinnon puolella esimerkiksi ammatinvalintapsykologien määrä on viimeisten 5-10 vuoden aikana pudonnut valitettavasti noin kolmanneksella.”

Elinikäisen ohjauksen ideologian mukaisesti erilaisissa elämänvaiheissa olevat ihmiset tarvitsevat ohjausta johtuen jo työelämän nopeista muutoksista. Tässä Lahti näkee haasteen.

”Koko ohjauksen kentässä pitäisi orientoitua ottamaan nämä työelämän nopeat muutokset sekä asiakkaiden tarpeet huomioon. Toivoisinkin tulevaisuudelta ohjausorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja järkevää työnjakoa asiakkaiden tilanteesta lähtien.”

Tekijät: Jaakko Rousu ja Krista Karhunen.