Keski-Suomessa Opin ovi -tulosten jäljillä

Header_4_2014_matala

Keski-Suomen alueella toimi ESR-kehittämisohjelman aikana kaksi Opin ovi -projektia: Keski-Suomen Opin ovi ja Aikuisohjausta paikallisesti. Näiden tuloksia ja vaikuttavuutta selvitettiin Jyväskylässä järjestetyllä Opin ovi -kiertueen tilannekatsauskäynnillä 20.3. ja sitä edeltäneellä kyselyllä.

Ohjaus on yhteinen asia

Keski-Suomessa on toiminut kaksi Opin ovi -projektia.
Keski-Suomessa on toiminut kaksi Opin ovi -projektia.

Keski-Suomen ohjaajaverkoston yhteistyön vahvistuminen on alueen Opin ovi –projektien merkittävin tulos, jonka vaikutukset ovat näkyvissä vielä. Tilannekatsauskäynnillä Keski-Suomen Opin ovi -projektin projektipäällikkö Eeva Mäkinen kertoi projektin aikana hyväksi käytännöksi muodostuneesta Clearing house -toiminnasta, jossa tietty verkosto kutsuttiin aktiivisesti koolle yhteisen teeman tai casen tiimoilta. Seutukunnilla järjestettiin yhteistyössä myös tapahtumia ja niiden kautta kontaktit ovat vielä olemassa. Projektien toiminnoissa ja verkostossa on eroja eri seutukunnilla. Aktiivisin toiminta keskittyi Jyväskylän seudulle, jossa onkin paljon koulutustoimijoita.

Keski-Suomen Opin ovi -projektit tuottivat alueellisen aikuisohjauksen strategian, joka toimitettiin maakunnalliselle ohjauksen kehittämisryhmälle sekä sen pohjalta perustetun alueellisen ELO-ryhmän käyttöön. Aikuisohjausta paikallisesti -projektin tuloksena syntyi alueellisen aikuisopon toimintamalli, jota projektin aikana pilotoitiin onnistuneesti.

Ohjausverkoston ja TNO-palvelujen tilanne vuonna 2014

Verkostomaisesti tuotettu Keski-Suomen Opin ovi -neuvonta- ja ohjauspalvelu oli toiminnassa vielä vuonna 2013. Siihen kuului puhelin- ja sähköpostineuvontaa, jota toteutettiin verkostomaisesti ohjaajaringin voimin. Palvelun haasteeksi koitui lopulta sen markkinointi, johon olisi täytynyt panostaa enemmän. Ennen palvelupuhelimen lakkauttamista yhteydenottoja tuli enää hyvin harvoin.

Vaikka alueellisen ohjausringin tapaamiset ovat vähentyneet, kohdataan verkostoa yhä esimerkiksi alueellisissa ELOPELTOA – Learning caféissa sekä verkkovälitteistä ohjausta käsittelevissä tapaamisissa.

Tulevaisuus?

Tilannekatsauskäynnin osallistujat pohtivat TNO-palvelujen tarvetta alueella – huolta ohjauksen saatavuudesta on, mutta toisaalta suuri osa asiakkaista tuntuu löytävän tietoa ja apua oma-aloitteisesti esimerkiksi verkon kautta. Menneen kehittämisohjelman kokemuksista keskustelu kääntyi myös tulevalla ohjelmakaudella kehitettävään Ohjaamo-malliin, jonka valmisteluissa Keski-Suomen ELY-keskus on vahvasti mukana.

Verkostolla on Keski-Suomessa hyvät aikomukset jatkaa yhteistyötä, ohjaus nähdään yhä yhteisenä tehtävänä. Verkoston ylläpitäminen eri seutukunnilla mietityttää kuitenkin projektien päättymisen jälkeen. Odotuksia on myös alueelliselle ELO-ryhmälle, jolle on välitetty projekteista syntyneitä jatkokehittämistarpeita.

Lisätietoa Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toteuttamista Opin ovi -kiertueesta löydät myöhemmin julkaistavista yhteenvetoraporteista!

Muualla verkossa

Keski-Suomen ELY-keskuksen elinikäisen ohjauksen kehittämisen verkkosivut