Työelämä ja kouluttajat yhdessä Aikuiskoulutusfoorumeilla

Header_5_2014_matala

Kesäkuun lopussa päättyvän EP:n Aikuiskoulutusfoorumi -projektin päätavoitteina oli tiivistää maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista, kehittää työelämäyhteistyötä ja laadullista ennakointia sekä vakinaistaa EPn Aikuiskoulutusfoorumi -malli. Pitkän tähtäimen visiona oli nostaa Etelä-Pohjanmaa matalan osaamisen maakunnasta valtakunnallisen osaamisen kärkeen.

Jos tähän kohtaan upotettu video ei näy, katso se suoraan Youtubessa.

”Projektin lähtökohdat ovat Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa useamman vuoden takana”, sanoo projektipäällikkö Arja Hyytiä.

”Tuolloin todettiin, että alueelle tarvitaan aikuiskoulutusfoorumi, jossa voidaan yhdessä kokoontua, miettiä ja arvioida ennakointitietoa sekä tehdä yhteistyötä tähänastista lähemmin.”

Projektin aikana pilotoitiin eri puolilla Etelä-Pohjanmaata järjestettyjä seutufoorumeita, joilla pyrittiin saamaan työelämä ja eri koulutuksenjärjestäjät saman pöydän ääreen. Seutufoorumeita järjestettiin viisi ja osallistujien toivomuksesta toteutettuja jatkofoorumeita kolme. Laadullisen ennakoinnin tavoitteeseen vastattiin keräämällä ja julkistamalla seutu- ja jatkofoorumeissa tuotetut kokemukset, kehittämisideat ja palaute kaikkien koulutuspalveluja suunnittelevien hyödynnettäväksi.

Materiaalit löytyvät täältä.

Tekijä: Jaakko Rousu.

Foorumit jäävät elämään

EP:n Aikuiskoulutusfoorumin vakinaistaminen. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.
EP:n Aikuiskoulutusfoorumin vakinaistamisen prosessikuvaus.

”Projektin ensimmäisessä ohjausryhmässä esitettiin toive Etelä-Pohjanmaan suomen kielen ja kulttuurin opetustarjonnan kartoittamisesta sekä opettajien kielitaitotason ja tarjonnan kohderyhmien selvittämisestä”, Arja Hyytiä sanoo.

Tehtävään paneutui asiantuntijoista koostuva EP:n Maahanmuuttajien koulutusfoorumi, jonka työskentely on ollut moniäänistä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia. Kartoituksen tulokset esiteltiin keväällä 2014 Etelä-Pohjanmaan liiton kuntajohdolle järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa sekä erillisessä Kielimuurin tuolle puolen II -seminaarissa.

Aikuiskoulutusfoorumimallin vakinaistaminen lyhyenä hankeaikana oli vaativa tavoite, jossa kaikesta huolimatta onnistuttiin.

”Projektin suurimmalta onnistumiselta tuntuu asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden vahva sitoutuneisuus projektin toimintaan. He ovat nähneet kauas, mistä alkaa olla kyse.”

Jatkossa Sedu Aikuiskoulutus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu lähtevät vetämään ensimmäistä aikuiskoulutusfoorumia, joka toimisi emofoorumina seudullisille foorumeille.

”Myös seutufoorumit siis jäävät elämään ja toimivat jatkossa harvemmin kokoontuvan emofoorumin työrukkasina.”

Foorumitoiminnalla on vahva kytkös myös alueen ELO-ryhmään – se nimittäin muodostettiin EP:n Aikuiskoulutusfoorumi -projektin ohjausryhmästä.