Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus vahvisti alueen verkostoja

Header_9_2014_matala

Uudenmaan ELY-keskuksen Opin Ovi -projektilla haluttiin vahvistaa alueen tieto-, neuvonta – ja ohjauspalveluverkostojen (TNO-palveluverkostojen) toimintaa ja yhteistyötä, vahvistaa TE-toimiston asiantuntijoiden ohjausosaamista sekä käynnistää elinikäisen ohjauksen (ELO) koordinointi alueella. Alueen TNO- verkostot ja yhteistyö olivat pirstaleisia ennen Opin Ovi -projekteja.

Uudenmaan eri Opin Ovi -projektit ovat koonneet maakunnan alueille verkostokokonaisuudet, joihin ELY-keskuksen Opin Ovi on pitänyt yhteyttä projektin toiminta-ajan. Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus on järjestänyt tapaamisia ja tilaisuuksia, mm. TNO-johdon ja vastuuhenkilöiden foorumit, ELO-aamubrunssit sekä koulutus- ja kehittämispäivät (tuotekuvaukset löytyvät osoitteesta www.opinovi.fi/hyvatkaytannot).

Urabaari-verkoston tukena

Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Taina Piispa.
Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Taina Piispa.

Opin Ovi -projektissa on työskennellyt ainoastaan projektipäällikkö eli allekirjoittanut. Projektipäällikön apuna toimi projektiassistentti kymmenen prosentin työosuudella, ja tarpeeseen tämä pienikin osa tuli.  Keskityin hankkeessa erityisesti pääkaupunkiseudun Urabaari-verkoston kehittämiseen ja vahvistamisen yhdessä verkoston jäsenten kanssa.

Urabaari-verkosto on pääkaupunkiseudun 13 aikuiskoulutusjärjestäjän ja Urabaari-projektin kehittämä tieto, -neuvonta ja ohjauspalveluverkosto, joka toimi vuosina 2011–2012. Haasteena oli saada TE-toimiston edustajat mukaan verkostoon. Lisähaasteita toi matkan varrelle osunut TE-toimistojen rakenneuudistus, jonka myötä esim. koulutusneuvojat katosivat TE-toimistoista. TE-toimiston koulutuskoordinaattorit/asiantuntijat kuitenkin saatiin Opin Oven saattamana mukaan verkostotoimintaan kevään 2014 aikana ja tätä nykyä yhteistyö heidän kanssaan on vakiintunut.

Verkostotyön teemana on tällä hetkellä nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja ohjaus koulutuspaikkoihin. Verkosto on osallistunut yhdessä erilaisiin tapahtumiin, esim. Innostu oppimaan -viikot. Verkosto kokoontuu säännöllisesti, ja kokoukset järjestetään vuoron perään verkostokumppaneiden tiloissa. Puheenjohtajuusvuoro on järjestäjällä.

Minut kutsuttiin Urabaari-verkoston ohjaus- ja kehittämisryhmän jäseneksi vuoden 2013 alusta. Mielestäni Urabaari-verkoston yhteistyöstä kasvoi vakiintunut ja hyvä toimintamalli muuallakin hyödynnettäväksi.  Opin Ovi on ylläpitänyt yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa sisältävää ”Toimijapankkia” alueen TNO-vastuuhenkilöistä/ohjaajista. ”Toimijapankki” siirtyy jatkossa ELY-keskuksen käyttöön mm. tiedottamiseen ja verkoston koollekutsumiseen.

Koulutuksia alueen toimijoille

TE-toimiston asiantuntijoille pilotoitiin projektin toimesta mm. ”Ohjauksellisuus lyhyissä asiakastapaamisissa” -koulutustilaisuudet 2013. Opin Ovi, ELY-keskus ja TE-toimisto suunnittelivat ja järjestivät TE-toimiston asiantuntijoille ”Verkostoja, valmiuksia, yhteistyötä” -koulutuspäivät 2014 (kaksi koulutuspäivää). Opin Ovi järjesti myös Urabaariverkostolle koulutus- ja kehittämispäivät 2013 ja 2014.

Urabaariverkoston koulutus- ja kehittämispäivien toteuttamisessa olivat mukana erinomaiset verkostovalmentajat Hannele Torvinen ja Arja Pakkala Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista. Koulutus- ja verkostotilaisuuksia vuosina 2013 -2014 on järjestetty yhteensä 34, ja niihin on osallistunut reilut 570 henkilöä. ELY-keskus järjestää jatkossakin mahdollisuuksien mukaan vastaavia ohjaus- ja verkostokoulutuksia.

ELO-ryhmää perustamassa

Alueellisten elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) perustaminen ja ELO-toiminnan koordinointi tulivat vuoden 2013 alusta Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaan mukaan. ELO-toiminnan käynnistämien, suunnittelu ja kehittäminen lisättiin Opin ovi Uudenmaan ELY-keskuksen tehtäviin 1.1.2013 alkaen.

ELOa olemmekin harjoitelleet ja ELOssa myös edenneet. Yhteistyökumppaneista on ollut ELO-kehittämisessä erinomainen tuki. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Osuma-hankkeen vetäjän kanssa vaihdoimme tietoa ja hyviä käytäntöjä. ELO-ryhmän kokoamisessa ja käynnistämisessä olivat aktiivisesti mukana myös ELY-keskuksen asiantuntijat sekä Länsi- ja Sisä- Suomen ruotsinkielisen opetustoimen asiantuntija. Mukana ovat olleet myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen asiantuntijat.

ELO-ryhmä koottiin keväällä 2013, ja yhteistyö sujui heti alusta alkaen luontevasti yli hallintorajojen. Nyt olemme yhdessä kehittäneet Uudenmaan ELO-toimintamallin ja kokonaisuuden, joka siirtyy jatkossa projektilta Uudenmaan ELY-keskuksen haltuun.

Ohjausryhmän ehdotuksesta lähdin toteuttamaan verkostoyhteistyötä myös muihin EU-maihin. Päädyin CIMO/CEDEFOPin opintomatkalle Saksaan, tutustumismatkalle Tšekin työhallintoon, sekä koulutusmessuille ja vierailukäynnille TE-toimistojen ohjuspalveluihin Berliiniin. Erilliset raportit näistä käynneistä löytyvät Opinovi.fi-sivustolta.

Projektissa on ollut monta vaihetta. Projekti on saanut uusia tehtäviä, ja hyviksi havaitut käytännöt on vakiinnutettu ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan mukaan. Matkan varrella olen tavannut paljon eri henkilöitä, joilta olen saanut hyviä näkökulmia ja tukea omaan toimintaan. Todella hauskaakin on ollut näiden haasteiden keskellä, josta kiitokset Aulin johtamalle porukalle Jyväskylään. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille Opin Ovi matkan aikana!

Taina Piispa
Projektipäällikkö