E-kirjoista, E-kirjat FinELib-konsortiolle & Laurean malli e-kirjojen hankintaan

Kesän kynnyksellä vihdoin kauan kaivattu uutinen – peukutan ja tykkään 😉 FinELib-konsortio järjestää suomalaisista sähkökirjoista kilpailutuksen. kilpailutuksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida e-kirjojen hankinta- ja hinnoittelumalleja osana hankinnan toteuttamista edistää suomen- ja ruotsinkielisten aineistojen saatavuutta ja tarjontaa konsortiossa. arkielämän tietokirjallisuutta ammattikorkeakoulujen käyttöön. kirjastot eivät joudu maksamaan hankkeessa käyttöön tulevista kirjoista, sillä kustannukset katetaan FinELibin budjetista….

Jatka lukemista

”Sulje silmäsi ja lue” (Krank, A.)

Nykyään e-kirjakäsite on laajentunut käsittämään myös äänikirjat. Ladattavalla äänimuotoisella julkaisulla tarkoitetaan verkon kautta jollekin laitteelle (tietokone, erillinen lukulaite, matkapuhelin, kannettava soitin tai jokin muu laite) ladattavaa kustantajan äänikirjaksi luokittelemaa äänimuotoista sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-tunnus. (Ks. Pirinä 21.3.2011, http://blogit.jamk.fi/pirina/2010/03/21/e-kirja-aanikirja-online-verkkokirja-digitaaliset-julkaisut/.) Arja Krank kirjoittaa artikkelissaan Sulje silmäsi ja lue (2011), että kaunokirjallinen äänikirja vertautuu perinteisen kirja lisäksi kuunnelmaan…

Jatka lukemista