E-kirjoista, E-kirjat FinELib-konsortiolle & Laurean malli e-kirjojen hankintaan

Kesän kynnyksellä vihdoin kauan kaivattu uutinen – peukutan ja tykkään 😉 FinELib-konsortio järjestää suomalaisista sähkökirjoista kilpailutuksen. kilpailutuksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida e-kirjojen hankinta- ja hinnoittelumalleja osana hankinnan toteuttamista edistää suomen- ja ruotsinkielisten aineistojen saatavuutta ja tarjontaa konsortiossa. arkielämän tietokirjallisuutta ammattikorkeakoulujen käyttöön. kirjastot eivät joudu maksamaan hankkeessa käyttöön tulevista kirjoista, sillä kustannukset katetaan FinELibin budjetista….

Jatka lukemista

Kuulumisia FinELibin aineistopäivästä

FinELibin aineistopäivässä 29.9. aiheina olivat aineistohankinnat, lisensioinnit sekä e-kirjat. Olen tehnyt muutamia nostoja esityksistä, mutta raportin lopusta löydät linkit päivän esityksiin. FinELibin aineistohankinnan käytäntöjä valottivat Toni Vesterinen ja Paula Mikkonen. Aineistojen uusinnat ovat jo alkaneet ja jatkuvat joulukuulle saakka. Ilmoittautuminen tapahtuu kaksiportaisesti: vakava ilmoittautuminen (hintatiedot) –> sitova ilmoittautuminen. Aineistokonsortion syntymiseen tarvitaan vähintään neljä tilaajaa. FinELibin…

Jatka lukemista

E-aineistojen uusinnat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto hankkii suurimman osan elektronisista aineistoistaan Kansallisen elektronisen kirjaston, FinELibin kautta. Aineistojen käyttöä seurataan joko suoraan palvelusta saaduilla tilastoilla tai FinELibin kautta saaduilla tilastotiedoilla ja tunnusluvuilla. FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta,  katsotun artikkelin hintaa sekä ”hinta per haku”,  joka puolestaan kuvaa yhden aineistossa tehdyn haun hintaa tilaavalle organisaatiolle. Näiden lisäksi…

Jatka lukemista