Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

E-aineistojen uusinnat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto hankkii suurimman osan elektronisista aineistoistaan Kansallisen elektronisen kirjaston, FinELibin kautta. Aineistojen käyttöä seurataan joko suoraan palvelusta saaduilla tilastoilla tai FinELibin kautta saaduilla tilastotiedoilla ja tunnusluvuilla.

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta,  katsotun artikkelin hintaa sekä ”hinta per haku”,  joka puolestaan kuvaa yhden aineistossa tehdyn haun hintaa tilaavalle organisaatiolle. Näiden lisäksi lasketaan myös katsotun artikkelin ja tehdyn haun hinta FTE-käyttäjää kohden

Elektronisten aineistojen uusinnat mietityttävät kirjastolaisia näin vuoden vaihteessa. Tilastoista saa hyvää tietoa aineiston käyttöasteesta, mutta voidaanko siis edellä mainittujen tilastojen avulla suoraan määritellä mitä e-aineistoja uusitaan, mitä lakkautetaan? Ei voida.

Meillä JAMK Kirjastossa lakkautettujen e-aineistojen listalla ovat tänä vuonna Safari ja CSA. Molemmat käytettyjä tietokantoja. Safarista ajoi aika ohi: webin vapaista aineistoista löytyy nykyään ajankohtaista, relevanttia tietotekniikan aineistoa, myös e-kirjoja. Lisäksi Safarin käytettävyys, esimerkiksi työläs päivittäminen, vaikutti siihen, että aineistoa ei enää uusittu. Viime vuonna hankittuun Dawsonera e-kirjapalveluun on jo ostettu monia tietotekniikka-alan kirjoja ja jatkossa pyritään lisäämään Dawsoneran näkyvyyttä.

CSA-tietokannan lakkautuspäätökseen vaikuttivat sekä hinnan nousu että aineiston muoto. CSA on viitetietokanta ja nykyään tiedonhakijat suosivat kokotekstitietokantoja saatavuuden vuoksi. Ainut ongelma oli saada meille tärkeä ERIC-tietokanta (osa CSA:ta) jostain muualta. Onneksi tämä järjestyi EBSCOn kautta.

Uusia aineistoja hankittiin myös: Ebrary Sheet Online, joka sisältää nuotteja.

E-aineistot löytyvät JAMK Kirjaston Nelli-portaalista, www.nelliportaali.fi

One Comment

Teemu
Posted 22.12.2009 at 9:54

Vuonna 2009 hankitun Dawsoneran e-kirjojen määrän kokoelmissamme toivoisi kasvavan, palvelusta kun voi ostaa yksittäisiä e-kirjoja. Valikoima on kasvanut jatkuvasti, toivottavasti se täsmää jatkossa kysynnälle. Jatkossa Jamkissa olisi tarkoitus jatkaa e-kirjakokoelman kehittämistä erityisesti kurssikirjojen osalta. Jonkin verran olen kuullut opiskelijoilta palautetta että ruudulta e-kirjaa on vaikea lukea. Pitkää tekstiä lukiessa näin varmasti onkin, mutta logistisesti e-kirja on mainio väline. Esimerkiksi Dawsoneran e-kirjaa pystyy lukemaan useampikin käyttäjä samaan aikaan ajasta ja paikasta riippumatta. Ehkäpä näyttöjen, mobiili- ja lukulaitteiden kehitys jatkossa tekee e-kirjoista houkuttelevan rinnakkaisvaihtoehdon painetuille kurssikirjoille. Myös uuteen formaattiin totuttelu vie aikansa.