Seinäjoen e-kirjapäivän antia

Seinäjoen e-kirjapäivässä  1.10.2010 paneuduttiin e-kirjoihin ja lukulaitteisiin monesta eri näkökulmasta: korkeakoulu- ja yleisten kirjastojen, e-kirjojen toimittajien sekä kirjakaupan näkökulmasta. eReading-hankkeen vetäjä Helene Juhola kävi esityksessään läpi hankkeen tämänhetkisiä tuloksia. Linkki esityksiin on tämän artikkelin lopussa. Oma esitykseni E-kirjoista virtaa opetukseen ja opiskeluun oli päivän ensimmäinen. Minua pyydettiin esityksessäni tuomaan esille e-kirjan edut oppimisen tukena. Kaksi…

Jatka lukemista

Edutukun uudet toimitilat

Edutukun uudet toimitilat on avattu Jyväskylässä, Erämiehenkatu 6. Edutukku Oy toimii kustantajien välityskanavana ja opetusmateriaalien toimittajana. Esittelyssä interaktiivinen opetustaulu. Näkö-, kuulo- ja tuntoaisti ovat oppimisen olennaisia osia. Me kaikki opimme eri tavalla, eri tekijöiden yhdistelminä ja eri vuorovaikutusten inspiroimina. Vuorovaikutteinen oppimisympäristö, ActivClassroom on suunniteltu vangitsemaan oppilaan mielenkiinto värien, liikkeiden, äänien ja vuorovaikutuksen avulla. Eri mediat ja…

Jatka lukemista