Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -raportti

Uusmediatutkija, FM Pirjo Rautiaisen (2012) tutkimuksessa Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta tarkastellaan tietokirjailijoita sekä sisällöntuottajina että käyttäjinä. Tavoitteena on tuoda esille tietokirjailijoiden moniäänisyys. Tutkimukseen osallistui 85 tietokirjailijaa. Tekijän luvalla referoin alla todella mielenkiintoista selvitystä. Kannattaa lukea alkuperäinen raportti (ks. lähteet) – pätkät haastatteluista ja kyselyvastauksista ovat herkullista luettavaa. Tässä raportissa viitataan sähköisillä materiaaleilla Internetin aineistoihin (esim….

Jatka lukemista

Lukulaitteista raportoitua – eReading-hanke

eReading-hankkeen viimeisin suomenkielinen tulosraportti sisälsi mielenkiintoisia uutisia lukulaitteista. Suomenkielinen tulosraportti on luettavissa täällä. Raportissa esitellään muun muassa Hufvudstadsbladetin lukulaitekokeilun tuloksia, WSOY:n ensimmäistä iPad-kaunokirjaa Taroa ja Sanoma Magazines Finlandin eReading-konsepteja. Viestinnän keskusliiton uutiskirjeessä mainitaan myös mielenkiintoinen raportti lukulaitteiden vuorovaikutuksellisuudesta:  Harri Heikkilän ja Merja Helteen marraskuussa julkaistu väliraportti, Visuality and interactivity in the new publishing. Poiminta Viestinnän…

Jatka lukemista

Kannaottoja ja keskustelua e-kirjoista

Kirjastoalan järjestöjen e-kirjakannanotossa  tuodaan esille ongelma kirjastojen olemattomasta mahdollisuudesta hankkia kotimaista e-kirjallisuutta kokoelmiinsa. Kannanoton tavoite: Tavoittelemme systemaattista kansallista yhteistyötä, jossa tieteelliset ja yleiset kirjastot ovat kustantajien, tietoteknologiayritysten ja kaupallisten välittäjien rinnalla tasavertaisina keskustelukumppaneina.   HIENOA!   E-kirjan lainaamisesta   Los Angles Times – lehti uutisoi 21.9.2011, että Amazon sallii ns. Kindle-kirjojen lainaamisen noin 11 000 yleisestä…

Jatka lukemista

Kirjaston kokemuksia Yrittäjän päivästä 5.9

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampuksella vietettiin kansallista Yrittäjän päivää 5.9. IT-Dynamo-talon tapahtumassa sai tutustua Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) tarjoamiin mahdollisuuksiin yrittäjyyden poluilla, JAMK Generatoriin sekä JAMKin yrityshautomoon. Päivän teemana oli yrittäjyys ja kulttuuri. Duo Melodioson nuoret yrittäjämuusikot tunnelmoivat ihastuttavia evergreenejä. Paikalla oli myös muita nuoria yrittäjiä JAMKista kertomassa omasta yrittäjyydestään. Lutakon kampuskirjasto oli mukana tapahtumassa. Kirjasto tukee…

Jatka lukemista

Palvelumuotoilu ja sähköisten lukulaitteiden palvelut

Palvelumuotoilulla  (Service Design) tarkoitetaan  palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin tavoitteena luoda kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia. Marja Miettunen (2010) on opinnäytetyössään tutkinut sähköisten lukulaitteiden palveluja: miten palveluja voidaan rakentaa palvelumuotoilun avulla, mitä sähköiset lukulaitteet ovat ja miten niitä käytetään tänä päivänä. Työssä selvitetään myös, miten sähköisten lukulaitteiden palvelut tulevat rakentumaan entistä kattavammaksi vastaten paremmin laajoja asiakastarpeita. Lue…

Jatka lukemista