Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Tag Archives: tabletit

E-aineistot muutoksessa

Kirjastoille on viime viikkoina tullut hyviä ja huonoja e-aineistouutisia:

🙂  FinELib on hankkinut keskitetysti seitsemän e-kirjanimekettä  ammattikorkeakoulujen käyttöön määräajaksi

🙁  FinELibin syksyllä 2012 järjestämässä e-kirjakilpailutuksessa ei saatu etukäteen laaditulta kirjalistalta tarjousten perusteella yhtään nimekettä

🙂  FinELibin strategiassa yhtenä konsortion tavoitteena on uudistaa e-kirjojen hankintamalleja ja edistää kotimaisten aineistojen tarjontaa konsortiossa

🙁  Alma Median lehdet ovat poistuneet PressDisplay-palvelusta, Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti jne.

🙂 Ellibsin e-kirjat toimivat  JAMKin verkossa IP-tunnistuksella. Lue uutinen kirjaston blogista, Ellibsin e-kirjojen käyttö helpottuu

🙂 Uusia aineistoja on hankittu, Oppiportti – Duodecimin verkko-oppikirjat, Suomenlaki.com-palvelu, yksittäisiä e-kirjoja Ellibsiin sekä e-oppaita ja raportteja kertaostona Annille¨

🙁 Turhan arvokkaita aineistoja on jouduttu karsimaan, Elsevier, ACM.

🙂 Aineistoja käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. Keskisuomalaisen uutinen  Taulutietokoneilla jo yli puoli miljoonaa käyttäjää Suomessa (Talous, 20.12.2012)kertoo, että Taulutietokoneiden käyttäjämäärä Suomessa on yli tuplaantunut vuodessa. Taloustutkimuksen mukaan taulutietokoneita käyttää jo 12 prosenttia suomalaisista eli noin 520 000 henkilöä.

JAMK Kirjasto toteutti marraskuussa 2012 elektronisten aineistojen käyttöä koskevan kyselyn otsikolla ”Mitä e-kirjoja ja -lehtiä hankitaan?”. Kysely suunnattiin JAMKin henkilökunnalle poislukien kirjaston henkilökunta :-). Vastauksia kyselyyn tuli 84 kappaletta, mikä ei kuulosta kovinkaan suurelta, mutta on ihan hyvä vastausmäärä.

Elektronisten aineistojen ns. tarvekartoituskysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2010. Kahdessa vuodessa sekä e-aineistot että teknologia ovat kehittyneet, ja uudessa kyselyssä otettiin huomioon myös mobiililaitteet.

Kyselyn avulla selvitettiin mitkä elektroniset aineistot ovat hyödyllisiä JAMKissa ja miten opettajat, TKI-ihmiset ja muu henkilökunta käyttävät e-aineistoja. Lisäksi pyydettiin palautetta ja kehittämisehdotuksia. Samalla kyselyn toivottiin parantavan e-aineistojen tunnettuutta.

Pyrin kirjoittamaan raportin kyselyn tuloksista vuoden 2013 alussa. Tiivistettynä tulokset voi tuolloin lukea kirjaston Hyllyt levällään-blogissa.

Vaikka Elisa Viihde muisti minua e-kirjajoululahjalla, toivon pukilta myös painettua kirjaa.

Muutama vuosi sitten sain napattua kuvan harvinaisesta posliinipilvestä Agoran yläpuolella. Taisi olla aivan samoihin joulun aikoihin.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea vuodelle 2013

JAMK ja iPad

JAMKissa iPadit ovat hyvin suosittuja ja viime vuosina laitteiden käyttö, varsinkin opetushenkilökunnan keskuudessa on lisääntynyt yhä enenemässä määrin. Ohjeita, oppaita ja opastusta laitteiden käyttöön löytyy JAMKin iPad-blogista, ylläpitäjinä Mari Varonen ja Kimmo Hämäläinen.

Blogista löytyy myös iPadin käyttökyselyn tulokset:

Varosen (2012) mukaan iPadin sovelluksista eniten käytössä ovat olleet www-selain, sähköposti ja dokumenttien lukusovellukset (kirjat, artikkelit, lehdet ym.). Edelleen iPad koetaan helppokäyttöiseksi ja näppäräksi työkaluksi, joka on muuttanut vastaajien opetusmenetelmiä ja toimintatapoja, ja sen avulla luetaan opinnäytteitä, ohjataan opiskelijoita ja sitä käytetään demoamiseen. (Mt.).

Lue koko artikkeli (+ kyselyn yhteenveto), http://blogit.jamk.fi/ipad/2012/08/28/kokemuksia-ipadin-kaytosta-jamkissa/

Olisi mukava tietää, mitä e-kirjoja vastaajat ovat käyttäneet.

Lähde: Varonen, M. 2012. Kokemuksia iPadin käytöstä JAMKissa. Blogi-kirjoitus 28.8.2012.

 

Kirjasto mukana Basaari goes mobile -tapahtumassa

 JAMKissa on reilun vuoden ajan järjestetty opetusteknologian basaareita eri aiheista, verkko-oppimisen parhaat käytänteet, opetuksen videointi, sosiaalisen median työkalut, ACP:n uudet ominaisuudet, kirjaston uudet e-aineistot ja palvelut.  Esittelijöinä JAMKin osaajia ja taitajia. Tapahtuman järjestää JAMKin opetusteknologian kehittämisryhmä ja se kiertää eri kampuksilla.

Opetusteknologian hyödyntäminen on avannut luokkahuoneiden ovia ympäröivään maailman ja samalla tuonut oppimisen maailmoista kiinnostuneita tahoja lähemmäksi koulun arkea.

13.2. aiheena oli Basaari goes mobiili

Miten taskussa mukana kulkevat mobiililaitteet voivat tukea opiskelua tai oppimista?
Miten ne voivat toimia opettajan työvälineenä?
Millaisia uusia mahdollisuuksia ne tarjoavat opetustilanteisiin?

JAMKin henkilökunta ja opiskelijat saivat tutustua mobiililaitteisiin ja niiden käyttöön opettajan työssä.

Kirjasto oli taas mukana: minä esittelin uusia e-kirjapalveluita ja Hanna Komulainen, JAMKin kirjaston julkaisukoordinaattori, esitteli JAMKin julkaisuja ja julkaisutoimintaa.

Maanantaina aamulla on aika hiljaista ja ehdin hyvin käydä eri pisteillä kyselemässä. Tässäpä lyhyet erikoiset:

Mobile video –piste / Ronan Browne

 • videoita hyödynnetään opetuksessa, esimerkkinä Ronan esitteli YouTubeen tallennetun hyvinvointiyksikön opetusvideon. Opiskelijoille video jaellaan linkkinä.

Mobiilioppiminen / Markku Rissanen

 • pisteessä esiteltiin kosketukseen perustuvaa toimintoja aktivoivia kännykkäpalveluita, jotka perustuvat NFC-teknologiaan (Near Field Communication). Teknisesti NFC tarkoittaa sitä, että puhelin kommunikoi RFID-tekniikkaa hyväksi käyttäen. NFC-puhelimeen on upotettu RFID-lukija ja –tunniste, tagi.
 • Esimerkkinä Markku esitteli StudyDesk-järjestelmää, joka perustuu yo. teknologiaan ja jonka tarkoituksena on yhdistää fyysinen ja sähköinen interaktiivisuus perinteisiin oppimis- tai esitysmenetelmiin. Puhelimella voidaan koskettaa esineitä ja samalla käynnistetään palveluja ja kerätään ja välitetään tietoa. Oppimistehtävässä esim. puhelimen kosketus tagiin  käynnistää palvelun, joka pyytää opiskelijaa ottamaan kuvan kännykän kameralla. Tai opiskelija voi tehdä haastattelun ja lähettää tiedot eteenpäin. Järjestelmä on tehty helpoksi sekä opiskelijalle että opettajalle.
 • Tulevaisuudessa mobiilimaksaminen on arkipäivää, arvioi Markku. NFC-mobiilimaksamisessa puhelimeen voidaan joko ladata ”käteistä”, tai siinä voi olla luottokorttiominaisuus.

 Apple-TV / Minna Koskinen, Sami Voutilainen, Panu Ojala, Linda Saukko-Rauta 

 • avainsana langattomuus > opettaja voi liikkua ryhmässä eikä ole enää kytkettynä luokkahuoneen eteen tietokoneen ääreen vaan voi  seurata opiskelijoiden oppimista opiskelijoiden keskellä ja voi jakaa yhteisen oppimisalustan/oppimisympäristön opiskelijoiden kanssa. Myös opiskelija voi näyttää omalta laitteeltaan näkymän taululle.
 • Apple iPad-laitteita on opettajilla yhä enenemässä määrin, tällä hetkellä noin 150.

 Koulutusta iPadien käyttöön / Mari Varonen

 •  koulutusta tarpeen mukaan myös muille laitteille
 • JAMK Generator, lainattavia iPad-laitteita  (wifi), käytön tuki Kari Järviö

Vinkkejä iPadin käyttöön saat Marin ja Kimmon blogista, http://blogit.jamk.fi/ipad/. Täältä löydät myös kevään 2012 työpajat. 

Verkko-opetuksen uusia tuulia, opetusteknologiatyökaluja ja basaarien vinkkejä sekä 2012 tulevat Webinaarit löydät Sihti, siilo ja suodatin -blogista.

Muistathan, että JAMK Kirjasto on hankkinut muutamia lukulaitteita ja tabletteja  henkilökunnan lainattavaksi: yksi Amazon Kindle, yksi BeBook ja kaksi iPadia. Ostopäätöksen tukena on hyvä testata laitetta, ks. lainausehdot

 Pirjo ja e-kirjat / (Huom! vain JAMK verkossa):

 • NEUWONEN – Viestijän verkkotuutori: liike-elämän kirjeenvaihtoa, kielenhuoltoa, testejä, puhe-esityksiä ja puhetilanteita, neuvotteluja, ryhmätyötekniikoita yms.
 • BOOKS24x7 -ITPro kokoelma sisältää yli 10 000 verkkokirjaa tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn aloilta
 • JOHTAMISEN KÄSIKIRJAT
  Kauppalehden johtamisen käsikirjat: Asiakkuuksien johtaminen, Markkinoinnin johtaminen, Osto- ja logistiikkajohtaminen, Tietohallinnon johtaminen.

JAMKilaisilla mahdollisuus osallistua Johtamisen käsikirjojen webinaareihin ja seminaareihin.

 Hanna ja julkaisut:

 • Julkaisuja myynnissä myös Lutakon kampuskirjastossa
 • JAMKin julkaisutoiminta tiivistää työn tuloksia kirjoihin ja kansiin ja välittää näin tietoa JAMKin laajasta ja monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä
 • JAMKista ilmestyvien julkaisujen tiheys on noin 2-3 kuukaudessa ja Julkaisut -sarjassa julkaistaan pian jo 130. julkaisu

Valmiit JAMKin julkaisut löydät www-sivuilta ww.jamk.fi/kirjasto/julkaisut ja valmiit verkkolehdet osoitteesta http://verkkolehdet.jamk.fi.

Julkaisujamme on myynnissä Pääkampuksen ja Lutakon kampuksen kirjastoissa sekä Tähtijulkaisut verkkokaupassa www.tahtijulkaisut.net. 

Tablet-markkinat kiihtyvät

Taloussanomien artikkeli Androidit paisuivat tablet-markkinoilla (2012) uutisoi, että tablettien toimitukset kauppoihin ja jälleenmyyjille kasvoivat vuodessa 10,7 miljoonasta kappaleesta 26,8 miljoonaan tutkimusyhtiö Strategy Analyticsin arvion mukaan.

Markkinajohtajana Apple edelleen, mutta Android-tabletit kasvattivat markkinaosuuttaan vuodentakaisesta 29 prosentista 39 prosenttiin. Microsoftin osuus tablet-markkinoinnista kasvoi nollasta 1,5 prosenttiin, em. tutkimusyhtiö laskee.

Tietokone-lehti (Pitkänen 2012) puolestaan uutisoi, että kehittyvät maat vetävät tablet-kasvua. Väkirikkaat ja nopeasti kasvavat taloudet ovat valmistajille hurja mahdollisuus. Tutkimusyhtiö DisplaySearchin ennusteen mukaan tablettien myynti määrä vuonna 2017 nousee yhtiön ennusteissa 383,3 miljoonaan kappaleeseen. Viime vuonna laitteita myytiin noin 73 miljoonaa kappaletta.

Uusia laitteita työntyy markkinoille koko ajan . Helmikuun Mikrobitti-lehti uutisoi Sonyn uudesta kokoontaittuvasta kahden kosketusnäytön tabletista (tablet P). Yhdellä ruudulla voi vaikka katsella videoita samaan aikaan, kun lukee toisella näytöllä sähköpostit tai käyttää sitä näppiksenä. Näytöt voi myös yhdistää esim. verkkosivuilla surfaamista varten. Muista laitteista poiketen laitteessa on USB-portti ja SD-muistikorttipaikka. (Kaksi kosketusnäyttöä tabletissa 2012.)

Entä Nokia? Elop  vihjaili Nokia-tabletista (Saarelainen 2012) . Elopin mukaan  yhtiö saattaa tuoda tänä vuonna tabletin markkinoille. Elop on ollut hyvin epämääräinen sanankäänteissään ja todennut, että jos ja kun Nokia lähtee tablet-peliin mukaan, laitteen täytyy olla upea ja tarpeeksi erilainen ja olla Lumian henkinen sukulainen. Nokian tablet-laitteen uskotaan käyttävän Microsoftin Windows 8 –käyttöjärjestelmää. (Mt.)

 

Lähteet:

Androidit paisuivat tablet-markkinoilla. 2012. Uutinen Taloussanomien sivustolla 26.1. 2012. http://www.taloussanomat.fi/informaatioteknologia/2012/01/26/androidit-paisuivat-tablet-markkinoilla/201221812/12

Kaksi kosketusnäyttöä tabletissa. 2012. Mikrobitti 2/2012, s. 7.

Pitkänen, J. 2012. DisplaySearch: kehittyvät maat vetävät tablet-kasvua. Artikkeli Tietokonelehden uutissivustolla 1.2.2012. http://www.tietokone.fi/uutiset/displaysearch_kehittyvat_maat_vetavat_tablet_kasvua

Saarelainen, A. 2012. Elop vihjaili Nokia-tabletista. Artikkeli Tietokonelehden uutissivulla 30.1.2012.
http://www.tietokone.fi/uutiset/elop_vihjaili_nokia_tabletista 

Lukulaitteista raportoitua – eReading-hanke

eReading-hankkeen viimeisin suomenkielinen tulosraportti sisälsi mielenkiintoisia uutisia lukulaitteista. Suomenkielinen tulosraportti on luettavissa täällä. Raportissa esitellään muun muassa Hufvudstadsbladetin lukulaitekokeilun tuloksia, WSOY:n ensimmäistä iPad-kaunokirjaa Taroa ja Sanoma Magazines Finlandin eReading-konsepteja.

Viestinnän keskusliiton uutiskirjeessä mainitaan myös mielenkiintoinen raportti lukulaitteiden vuorovaikutuksellisuudesta:  Harri Heikkilän ja Merja Helteen marraskuussa julkaistu väliraportti, Visuality and interactivity in the new publishing.

Poiminta Viestinnän keskusliiton uutiskirjeestä 16.12.2011. Alkuperäinen uutiskirje eReading-hankkeen satoa, http://www.vkl.fi/ajankohtaista/vanhat_uutiskirjeet/2011/16.12.2011